A mentett fájlok nyomtatásának beállítási képernyője és műveletei

Ha megnyomja a <Tárolt fájl elérése> gombot a <Főképernyő> képernyőn, majd megnyomja a <Hálózat> vagy a <Memória hordozó> gombot a fájlok nyomtatásához, akkor az alábbi beállítási képernyő jelenik meg.

Hálózat/memóriahordozó beállítási képernyője

Nyomtatási beállítások képernyője

Az aktuális beállítás állapota és a beállítógombok

Az olyan beállítások állapotát jeleníti meg, mint a nyomtatandó papírméret és a nyomatok száma. A megfelelő nyomtatás érdekében ellenőrizze a beállításokat. A beállítások módosításához nyomja meg a megjelenítési rész alatti gombot. A nyomatok számának módosításához a számbillentyűkkel adja meg a számot.
A papírméretet/-típust és a papírforrást a <Papírkiválasztás> megnyomásával választhatja ki.

A kiválasztott fájlok száma

A kiválasztott fájlok számát jeleníti meg.
Több fájl kiválasztása esetén megjelenik a <Másolatsz. változtatás> gomb. A nyomatok számának módosításához nyomja meg ezt a gombot.

Az ikon megnyomásával az aktuális beállításokat bejegyezheti a <Kedvenc beállítások> közé a  részen, vagy módosíthatja a gyári alapértelmezett nyomtatási beállításokat.

<Kedvenc beállítások>

Itt előzetesen bejegyezheti a gyakran használt beolvasási beállításokat, így szükség esetén könnyedén előhívhatja őket.

<Nyom.tartom.>

Ezt a beállítást akkor adja meg, ha két- vagy többoldalas fájlt válasz ki. A fájl összes oldalának kinyomtatásához nyomja meg a <Minden oldal> gombot, a nyomtatandó oldalak megadásához nyomja meg a <Megadott oldalak> gombot, és adja meg a nyomtatandó oldalak tartományát.

<Alapértékek visszaállítás>

A nyomtatási beállításokat az <Alapbeállítások megváltoztatása> részben bejegyezett beállítási értékekre módosítja. <Tárolt fájl elérés beállításai> <Alapbeállítások megváltoztatása>

<Nyomtatás indul>

Megkezdi a nyomtatást.

<Kiegészítő>

Használatával az / részeken nem szereplő funkciók beállításait lehet megadni. Az egyes beállítások részleteit lásd: Kiegészítő.

<2-oldalas nyomtatás>

A kétoldalas nyomtatás típusát választhatja ki.
Ha PDF-fájlt választ ki úgy, hogy a <Papírkiválasztás> beállítása <Autom.>, továbbá az első és hátoldalak mérete eltérő, akkor a készülék az oldalakat egyoldalas nyomatként nyomtatja ki a számukra megfelelő méretű papírra. Ha az ilyen oldalakat kétoldalas nyomatként kívánja elkészíteni, akkor előzetesen válassza ki a megfelelő papírméreteket.

<Befejező művelet>

Válassza ki a befejezési módot.
PDF-/XPS-fájlok nyomtatásakor áll rendelkezésre.

<Mégse>

Megszakítja a nyomtatási beállításokat, és visszatér a fájlkiválasztási képernyőre.

Kiegészítő

<Felbontás>

A felbontás kiválasztását teszi lehetővé.

<Féltónusú>

Lehetővé teszi a nyomtatni kívánt fájlhoz megfelelő féltónusú nyomtatási mód kiválasztását.
<Felbontás>: Finom nyomtatást tesz lehetővé, így a szöveges adatok stb. körvonalai tisztábban nyomtathatók. Ez a mód optimális nagy mennyiségű szöveg vagy vékony vonalak nyomtatásához.
<Árnyalat>: Segítségével finom árnyalatokban és tiszta körvonalakkal nyomtathat. Ezzel a beállítással, árnyalás használatával nyomtatásnál elsimíthatja az alakzatokat és grafikonokat.
<Nagy felbontás>: Alkalmas CAD-adatok éles kontúrú nyomtatására, szöveget és vékony vonalakat tartalmazó adatok nyomtatására stb.

<Egyezés a papírmérettel>

A PDF-/XPS-fájl méretét úgy módosítja, hogy nyomtatáskor illeszkedjen a papírmérethez.

<Nyomt.terület nagyítása>

Elkeskenyíti az oldalak körüli üres területeket, ezzel megnövelve a nyomtatható felületet.

<Megjegyzés nyomtatása>

Segítségével a PDF-fájlok nyomtatásakor megjegyzéseket adhat hozzá.

<Jelszó dok. megnyitásához>

Segítségéve jelszóval védett PDF-fájlokat nyomtathat a megnyitásukhoz szükséges jelszó megadásával.

<Üres oldalak kihagyása>

Lehetővé teszi, hogy a készüléket úgy állítsa be, hogy a dokumentumokban észlelje az üres lapokat, és ne nyomtassa ki őket.

<Nagyítás/Kicsinyítés>

Lehetővé teszi, hogy úgy módosítsa a JPEG- és TIFF-fájlok képméretét, hogy nyomtatáskor illeszkedjen a papírmérethez.

<Képtájolás>

Lehetővé teszi, hogy a készüléket úgy állítsa be, hogy JPEG- és TIFF-fájl esetén automatikusan észlelje a kép oldalarányát, és a megfelelő módon függőlegesen vagy vízszintesen nyomtassa ki. A függőleges vagy vízszintes nyomtatást manuálisan is megadhatja.

<Nyomtatási helyzet>

JPEG- és TIFF-fájlok esetén nyomtatáskor lehetővé teszi a nyomtatási helyzet beállítását az oldal közepére vagy bal felső sarkába.
A fájlformátumokkal kapcsolatos információkat lásd: Rendszerbeállítások.
Ha a Részlegazonosító-kezeléssel be van állítva oldalszámhatár, akkor megjelenik a hátralévő oldalak száma. A Részlegazonosító-kezelés és az oldalszámhatárok beállításával kapcsolatos információkat lásd: A Részlegazonosító-kezelés beállításainak megadása.
Ha egyidejűleg különböző fájltípusokat – például PDF és JPEG – választ ki, csak az alábbi funkciók állíthatók be és módosíthatók.
Papírkiválasztás
2-oldalas nyomtatás
Másolatsz. változtatás
6W23-07X