Ha a készülék nem működik

Ha a készülék használata során probléma merül fel, ellenőrizze a következőt, mielőtt felvenné a kapcsolatot a helyi Canon-márkakereskedővel.

Elsőként ezt ellenőrizze

Megjelent az üzenet az érintős vezérlőpanel kijelzőjén?

Az érintős vezérlőpanelen megjelenik egy üzenet, ha a készülék működése közben hiba vagy probléma történt.
Megjelenik egy üzenet vagy egy „#” karakterrel kezdődő szám (hibakód)

Kialudt a főkapcsoló jelzőfénye?

Ha a főkapcsoló jelzőfénye, akkor sem világít, ha a főkapcsoló be van kapcsolva, ellenőrizze, hogy a dugó megfelelően van-e csatlakoztatva az aljzatba.

Ég a jelzőfény?

Ha ég, nyomja meg a gombot a Nyugalmi állapot leállításához.

A készülék megfelelően van csatlakoztatva a számítógéphez?

Ellenőrizze a hálózati kapcsolatot a készülék és a számítógép között.
A hálózati környezet beállítása

Ha a készülék nem válaszol a számítógép műveleteire

Indítsa újra a készüléket.

Ha a készülék, akkor sem válaszol, ha BE van kapcsolva az áramellátás, kapcsolja KI az áramellátást (A készülék kikapcsolása). Győződjön meg arról, hogy a hálózati vezeték megfelelően van csatlakoztatva, várjon legalább 10 másodpercet a főkapcsoló jelzőfényének kikapcsolását követően, majd kapcsolja BE ismét az áramellátást (A készülék bekapcsolása).

Ellenőrizze, hogy az illesztőprogram megfelelően van-e telepítve.

Az illesztőprogram telepítésére vonatkozó tudnivalókat lásd: Illesztőprogramok telepítése.

Ellenőrizze, hogy helyes-e a készülék IP-címe.

Ellenőrizze az IP-cím beállításait, és változtassa meg, ha nem helyesek. A beállításokra vonatkozó tudnivalókat lásd: Beállítás a Beállítási útmutató alapján.

Ha megjelenik a hitelesítési képernyő (bejelentkezési képernyő)

Jelentkezzen be bejegyzett felhasználóként.

Ha megjelenik a hitelesítési képernyő (bejelentkezési képernyő), a készülék használatának folytatásához be kell jelentkeznie bejegyzett felhasználóként.
Bejelentkezés a készülékre
6W23-0HS