Pieteikšanās pakalpojuma maiņa

Lietojumprogramma, ar ko tiek īstenota lietotāju autentifikācija, ir pieteikšanās pakalpojums. Iekārtas noklusējuma iestatījums ir kā pieteikšanās pakalpojumu izmantot lietotāju autentifikāciju (personu autentifikācijas pārvaldību). Ja vēlaties izmantot DepartmentID Authentication, pakalpojumā SMS nomainiet pieteikšanās pakalpojumu.

Pieteikšanās pakalpojuma maiņa

1
Piesakieties lietotnē Remote UI (Attālais lietotāja interfeiss). Attālā interfeisa startēšana
2
Portāla lapā noklikšķiniet uz [Service Management Service].
3
Noklikšķiniet uz [System Application Management] [Start] sadaļā [SMS Installer Service (Password Authentication)].
Statuss tiek nomainīts uz [Started].
4
Noklikšķiniet uz [Enhanced System Application Management]  [Switch] sadaļā [DepartmentID Authentication].
Statuss tiek nomainīts uz [Start after Restart].
5
Restartējiet iekārtu. Iekārtas restartēšana
Iekārta tiek restartēta, un tiek atspoguļoti mainītie iestatījumi.
Ja tiek palaista DepartmentID Authentication
Ja Remote UI (Attālais lietotāja interfeiss) portāla lapā noklikšķināt uz [Service Management Service], tiek parādīts pakalpojuma SMS pieteikšanās ekrāns. Drošības apsvērumu dēļ iekārta ir konfigurēta tā, lai netiktu atļauta pieteikšanās ar noklusējuma paroli, kas ir paredzēta pakalpojumam SMS. Nospiediet   <Pārvaldības iestatījumi>  <Drošīb. iestatījumi>  <Autentifikācijas/paroles iestatījumi>  <Paroļu iestatījumi>  un opciju <Ļaut izmantot noklusējuma paroli attālai piekļuvei> uz laiku iestatiet uz <Iesl.>.
Kad esat pieteicies pakalpojumā SMS ar noklusējuma paroli, atjaunojiet sākotnējo drošības līmeni, nomainot noklusējuma paroli un pēc tam atiestatot opciju <Ļaut izmantot noklusējuma paroli attālai piekļuvei> uz <Izsl.>.
Parole “meapSmsLogin” ir iestatīta kā pieteikšanās parole, kas ir paredzēta pakalpojumam SMS. Ja piesakāties ar paroli “meapSmsLogin”, tiek parādīts paroles maiņas ekrāns. Drošības apsvērumu dēļ izpildiet ekrānā redzamos norādījumus, lai nomainītu paroli.
Pakalpojuma SMS paroli var nomainīt, izmantojot opciju [Change Password] sadaļā [System Management].
Neaizmirstiet savu paroli. Pretējā gadījumā jūs nevarēsit piekļūt pakalpojumam SMS. Šādā gadījumā sazinieties ar vietējo pilnvaroto Canon izplatītāju.
Atgriešanās pie lietotāju autentifikācijas
Izvēlieties [Enhanced System Application Management] [User Authentication], noklikšķiniet uz [Switch] un restartējiet iekārtu. Ja jūs neizmantosit SMS instalēšanas pakalpojumu (paroļu autentifikācija), pēc iekārtas restartēšanas izvēlieties [System Application Management] [SMS Installer Service (Password Authentication)] un noklikšķiniet uz [Stop].

Iestatījumi, ja tiek izmantota nodaļas ID autentifikācija

Ieviešot nodaļas ID pārvaldību ar DepartmentID Authentication, pārliecinieties, ka administrators (sistēmas administrators) pārvalda nodaļu ID un PIN kodus. Lai uzlabotu drošību, piesakieties ar sistēmas administratora ID (sistēmas pārvaldnieka ID) un nomainiet sistēmas administratora ID un PIN.
Tas, vai lietotājs kļūst par administratoru vai parastu lietotāju, ir atkarīgs no tā, vai nodaļu ID pārvaldības un sistēmas pārvaldnieka iestatījumi ir iestatīti, kā norādīts tālāk.
Nodaļu ID pārvaldība
Sistēmas pārvaldnieka iestatījumi
Administrators
Parastie lietotāji
Iesl.
Iestatīts
Sistēmas pārvaldnieks
Lietotāji, kas ir autentificēti ar nodaļas ID un PIN, kas nav paredzēts sistēmas pārvaldniekam
Nav iestatīts
Lietotāji, kas ir autentificēti ar nodaļas ID un PIN
Nav
Izsl.
Iestatīts
Sistēmas administrators
Lietotāji, kas nav sistēmas pārvaldnieks
Nav iestatīts
Visi lietotāji
Nav

Sistēmas pārvaldnieka ID un PIN maiņa

Nodaļu ID pārvaldības iespējošana

Pieteikšanās darbība, ja ir iespējota nodaļu ID pārvaldība, izmantojot DepartmentID Authentication

Funkciju ierobežojumu un lietotāju pārvaldības ieviešana

6W25-0K8