Oriģinālu novietošana

Novietojiet oriģinālus uz kopēšanas stikla vai ievietojiet tos padevējā. Ja izmantojat grāmatas un biezu/plānu papīru, ko nevar ievietot padevējā, novietojiet oriģinālu uz kopēšanas stikla. Ja vēlaties veikt divpusēju oriģinālu skenēšanu vai turpināt skenēt vairākas oriģināla loksnes, novietojiet tās padevējā. Informāciju par ievietojamo dokumentu formātiem u.tml. skatiet sadaļā Pieejamais papīrs.
Izmantojiet dokumentus, kas ir pilnībā nožuvuši
Novietojot dokumentus, pārliecinieties, vai jebkāda līme, tinte vai korekcijas šķidrums uz dokumentiem ir pilnībā nožuvis.
Lai novērstu papīra iestrēgšanu
Padevējā neievietojiet tālāk minētos dokumentu veidus, jo tas var izraisīt papīra iestrēgšanu:
Nelīdzenu vai saburzītu papīru
Kopējamo papīru vai ar grafītu noklātu papīru
Sarullētu papīru
Krītpapīru
Saplīsušus dokumentus
Dokumentus ar lieliem caurumiem
Caurspīdīgu vai ļoti plānu papīru
Dokumentus ar saspraudēm vai skavām
Papīru, kas apdrukāts termoprinterī
Kodoskopa plēves
Dokumentus ar pievienotām piezīmju lapiņām
Kopā salīmētus dokumentus
Dokumentus caurspīdīga mapē
 
Precīzāka dokumentu skenēšana
Dokumenti, kas ievietoti padevējā, tiek skenēti, kad tie tiek padoti iekārtā. Savukārt dokumenti, kas novietoti uz kopēšanas stikla, skenēšanas brīdī paliek fiksētā pozīcijā. Lai nodrošinātu precīzākus skenēšanas rezultātus, oriģinālus ieteicams novietot uz kopēšanas stikla.
Lai skenētu pauspapīru vai kodoskopa plēves
Lai skenētu caurspīdīgus dokumentus (piem., pauspapīru vai kodoskopa plēves), novietojiet tos uz kopēšanas stikla un pārklājiet ar tīru, baltu papīru.
Dokumentu formāti
Pirms skenēšanas iekārta automātiski nosaka novietotā dokumenta papīra formātu. Ja, sūtot faksu, papīra formāts saņēmēja iekārtā ir mazāks nekā ieskenētā dokumenta formāts, oriģināla attēls pirms nosūtīšanas var tikt samazināts vai sadalīts mazākās daļās.

Dokumentu novietošana uz kopēšanas stikla

1
Atveriet Padevējs/kopēšanas stikla vāks.
Kad novietojat dokumentu, kura izmērs ir lielāks par Padevējs/kopēšanas stikla vāks izmēru, oriģināla lielums var tikt noteikts nepareizi.
2
Novietojiet oriģinālu uz kopēšanas stikla ar apdrukāto pusi uz leju.
Novietojiet oriģināla stūri pie kopēšanas stikla augšējā kreisā stūra.
Kopējot divpusēju oriģinālu, novietojiet oriģinālu tā, lai augšmala un apakšmala būtu pareizā pozīcijā, kā parādīts attēlā tālāk.
3
Uzmanīgi aizveriet Padevējs/kopēšanas stikla vāks.
Oriģināls ir gatavs skenēšanai.
Kad skenēšana ir pabeigta, noņemiet oriģinālu no kopēšanas stikla.
Aizverot Padevējs/kopēšanas stikla vāks, neskatieties kopēšanas stikla izstarotajā gaismā.
Ja uz Padevējs/kopēšanas stikla vāks ir novietots biezs oriģināls, piemēram, grāmata vai žurnāls, nespiediet padevēju stipri uz leju.

Dokumentu ievietošana padevējā

Nenovietojiet priekšmetus oriģinālu izdruku uztvērējā, jo tas var sabojāt oriģinālus.
1
Salāgojiet bīdāmās vadotnes atbilstoši oriģinālu formātam.
2
Pārlapojiet dokumentu kaudzīti un nolīdziniet malas.
Pārlapojiet nelielas dokumentu kaudzītes un nolīdziniet malas, dažas reizes viegli piesitot ar kaudzīti uz līdzenas virsmas.
3
Novietojiet oriģinālus ar virspusi uz augšu un ievietojiet tos padevējā līdz galam.
Dokumenti ir gatavi skenēšanai.
Ievietošanas ierobežojuma līnijas
Pārliecinieties, vai papīra kaudzīte nepārsniedz ievietošanas ierobežojuma līnijas (). Ja jūs ievietojat dokumentus, kas pārsniedz ierobežojumu, tie var netikt skenēti vai izraisīt papīra iestrēgšanu.
Kad novietojat oriģinālu, kas ir salocīts
Pirms ievietošanas padevējā nogludiniet oriģinālos visas locījuma vietas. Ja dokuments ir salocīts, var tikt parādīts kļūdas ekrāns, jo nevar pareizi noteikt dokumentu izmēru.
Rūpīgi izlīdziniet malu vadotnes gar dokumenta malām
Ja malu vadotnes ir noregulētas pārāk vaļīgi vai stingri, papīra padošana var notikt nepareizi vai papīrs var iestrēgt.
Kamēr tiek skenēti dokumenti
Nepievienojiet un nenoņemiet dokumentus.
Kad skenēšana ir pabeigta
Noņemiet skenētos dokumentus no oriģinālu izdruku uztvērēja, lai novērstu papīra iestrēgšanu.
Kad atkārtoti skenējat vienu un to pašu dokumentu
Vienu un to pašu dokumentu nav ieteicams skenēt atkārtoti vairāk nekā piecas reizes (skaits atšķiras atkarībā no papīra kvalitātes). Dokuments var salocīties, kļūt nelīdzens vai grūti padodams.
Krāsainu oriģinālu skenēšanas diapazons
Skenējot krāsainu oriģinālu un izmantojot iestatījumus automātiskai krāsu atšķiršanai, oriģināls var tikt identificēts kā melnbalts dokuments, ja tas satur krāsas tikai pelēkajās zonās, kā tas ir parādīts nākamajā attēlā.
 
 
Vienpusēji oriģināli
 
Divpusēji oriģināli
 
 
 
 
Priekšpuse
Aizmugure
 
 
 
Papīra padeves
virziens
 
 
: 12,5 mm
: 18 mm
Lai skenētu oriģinālus kā krāsainus dokumentus, iestatiet iekārtā pilnkrāsu režīmu.
Kopējot divpusēju dokumentu, novietojiet dokumentu tā, lai augšmala un apakšmala būtu pareizā pozīcijā, kā parādīts attēlā tālāk.
Varat novietot un vienlaikus skenēt dažādu izmēru dokumentus.
Atšķirīga formāta oriģinālu vienlaicīga kopēšana (Atšķirīga formāta oriģināli)
Dažāda formāta oriģinālu vienlaicīga sūtīšana (Dažāda formāta oriģināli)
Dažāda formāta oriģinālu sūtīšana/saglabāšana kopā (Dažāda formāta oriģināli)
6W25-01S