Aplokšņu ievietošana

Ievietojiet aploksni universālajā paliktnī. Lai izvairītos no papīra iestrēgšanas un saburzīšanas, apdrukājot aploksnes, pirms aplokšņu ievietošanas noteikti izlīdziniet visas nelīdzenās virsmas. Pievērsiet arī uzmanību, kādā orientācijā tiek ievietotas aploksnes un kura puse ir novietota uz augšu.
Šajā sadaļā aprakstīta aplokšņu ievietošana pareizajā orientācijā un darbības, kas jāveic pirms aplokšņu ievietošanas. Vispārīgas procedūras aprakstu, kā aploksnes ievietot universālajā paliktnī, skatiet sadaļā Galvenā papīra ievietošanas metode.

Pirms aplokšņu ievietošanas

Izpildiet tālāk norādīto procedūru, lai aploksnes sagatavotu ievietošanai.
Nelietojiet aploksnes, kurām atloki ir noziesti ar līmi, jo fiksācijas bloka karstuma un spiediena iedarbībā šī līme var izkust.
Atkarībā no aplokšņu veida vai to uzglabāšanas apstākļiem aploksnes var saburzīties.
Aplokšņu pārklāšanās var radīt svītras.
1
Izlīdziniet virsmu, ja tā ir viļņaina.
Paņemiet aptuveni piecas aploksnes. Izlīdziniet virsmu, ja tā ir viļņaina, un atbrīvojiet stingrās vietas četros stūros.
Atkārtojiet šo soli piecas reizes ar katru piecu aplokšņu komplektu.
2
Nogludiniet aploksnes un pilnībā izspiediet gaisu no tām.
Novietojiet aploksnes uz līdzenas virsmas un velciet plaukstas bultiņu virzienā, lai izspiestu gaisu no aploksnēm.
Atkārtojiet šo soli piecas reizes ar katru piecu aplokšņu komplektu.
3
Uzspiediet uz visām četrām malām.
Stingri uzspiediet uz visām četrām malām. Uzmanīgi uzspiediet uz tās malas, kura padevējā tiks ievirzīta pa priekšu. Uzspiediet stingri, lai atloks piegultu aploksnei.
Ja uz atloka netiek stingri uzspiests, tas var izraisīt papīra iestrēgšanu. Tādā gadījumā stingri uzspiediet uz katras aploksnes visām četrām malām.
4
Nolīdziniet aplokšņu malas uz līdzenas virsmas.
Pārliecinieties, ka neviena aploksne nav pavirzīta zem tai blakus esošās aploksnes atloka.

Aploksnes ievietošana universālajā paliktnī

Ievietojiet aploksnes, kā parādīts zemāk, ar aplokšņu priekšpusi (pusi, uz kuras nav līmes joslu) vērstu uz leju (ieteicams).
ISO-C5, Monarch, DL, COM10 nr. 10
Aizveriet atlokus un ievietojiet aploksnes tā, lai atloki atrastos labajā pusē (: padeves virziens).
Pārliecinieties, vai papīra kaudzīte nepārsniedz ievietošanas ierobežojuma līniju (). Ja aploksnes netiek pareizi padotas, kaut arī tās tika sagatavotas saskaņā ar norādītajām darbībām, ievietojiet aploksnes universālajā paliktnī pa vienai, nevis vairākas vienlaikus.
Nedrukājiet uz aplokšņu otras puses (uz puses, kurā ir ar līmi pārklātās daļas).
Drukājot uz aploksnēm, izņemiet tās no izdruku uztvērēja pa 10 vienībām.
Ievietojiet aploksnes tā, lai to atloki būtu aizvērti.
6W25-01X