Papīra atvilktnē ievietotā papīra formāta un veida norādīšana

1
Papīra atvilktnē ievietojiet papīru. Galvenā papīra ievietošanas metode
Ja opcijas <Apstiprināt, ievietojot papīru papīra atvilktnē> iestatījums ir <Iesl.>, ievietojot papīra atvilktni iekārtā, tiks atvērts ekrāns <Papīra iestatījumi>. <Apstiprināt, ievietojot papīru papīra atvilktnē>
Ja opcijas <Apstiprināt, ievietojot papīru papīra atvilktnē> iestatījums ir <Izsl.>, nospiediet   <Preferences> <Papīra iestatījumi>  <Papīra iestatījumi>, lai atvērtu ekrānu <Papīra iestatījumi>.
2
Pārbaudiet parādīto papīra formātu.
Papīra avoti attiecīgi tiek apzīmēti ar tālāk norādītajām ikonām. Ņemiet vērā, ka norādes par papīra avotu atšķiras atkarībā no uzstādītajām iespējām.
: 1. papīra atvilktne
: 2. papīra atvilktne
Ja parādītais papīra formāts atšķiras no ievietotā papīra formāta, papīrs var būt ievietots nepareizi. Ievietojiet papīru atkārtoti.
3
Ja parādītais papīra formāts/veids atšķiras no ievietotā papīra formāta/veida, <Iestatīt>.
4
Izvēlieties papīra formātu un nospiediet Tālāk.
5
Izvēlieties papīra veidu un nospiediet <OK>.
Ja ievietotā papīra veids netiek parādīts, nospiediet <Detaliz. iestat.>, lai to izvēlētos no saraksta.
Ja ievietotā papīra veids nav norādīts detalizētajā iestatījumu ekrānā, varat to reģistrēt papīra veidu sarakstā. Papīra veida pārvaldības iestatījumi
6
Nospiediet <OK>.
6W25-029