<Rādīt iestatījumus>

Šajā sadaļā aprakstīti skārienekrāna iestatījumi.
<Noklus. ekrāns pēc startēšanas/atjaunošanas>
  <Preferences> <Rādīt iestatījumus>
Varat iestatīt noklusējuma palaišanas/atjaunošanas logu.
<Noklusējuma ekrāns (statusa pārraugs)>
  <Preferences> <Rādīt iestatījumus>
Varat iestatīt logu, kas tiek parādīts, nospiežot <Stat.pārraudz.>.
<Rādīt faksa funkciju>
  <Preferences> <Rādīt iestatījumus>
Varat iestatīt, lai ierīces logā <Sākums> tiek rādīta Faksa funkcija. Ja izvēlaties rādīt Faksa funkciju, varat izvēlēties, vai <Fakss> rādīt arī sadaļā <Skenēt un sūtīt>. Tādējādi dokumentus vienlaikus varēsiet sūtīt faksa, e-pasta un i-faksa adresātiem.
<Saglabāšanas vietas attēlojuma iestatījumi>
  <Preferences> <Rādīt iestatījumus>
Varat iestatīt adresātus, kas tiek parādīti, nospiežot <Skenēt un saglabāt> vai <Piekļuve saglabātajiem failiem>.
<Pārslēgt valodu/tastatūru>
  <Preferences> <Rādīt iestatījumus>
Varat izvēlēties, kura valoda/tastatūra tiek rādīta skārienekrānā.
<Rādīt pogu Pārslēgt valodu/tastatūru>
  <Preferences> <Rādīt iestatījumus>
Varat rādīt valodas un tastatūras izkārtojuma maiņas pogu. Poga tiek rādīta skārienekrāna apakšējā rindā.
<Lietot tastatūras pārslēga fiksācijas funkciju>
  <Preferences> <Rādīt iestatījumus>
Tastatūras logā nospiežot <Nobīde>, var ievadīt lielo burtu. Burtslēga iestatījumos var izvēlēties, vai teksta ievadei vienmēr izmantot lielos burtus vai lielo sākumburtu izmantot tikai atsevišķiem vārdiem.
<Tastatūrai reģistrētās rakstzīmes>
  <Preferences> <Rādīt iestatījumus>
Izmantojot tastatūru, var reģistrēt bieži izmantotās e-pasta ziņojumu/i-faksu adresātu virknes.
<Rādīt ziņojumu par atlikušo papīru>
  <Preferences> <Rādīt iestatījumus>
Varat iestatīt, lai tiktu parādīts paziņojums par to, ka papīra avotā ir atlicis maz papīra.
<Kopiju skaits/darba ilguma statuss>
  <Preferences> <Rādīt iestatījumus>
Norādītais eksemplāru skaits un aptuvenais laiks līdz uzdevuma pabeigšanai tiek rādīts skārienekrāna apakšējā rindā.
<Paziņot, kad jātīra oriģinālu skenēšanas laukums>
  <Preferences> <Rādīt iestatījumus>
Varat iestatīt, lai iekārta rāda aicinājumu notīrīt skenēšanas laukumu, ja dokumentu padeves skenēšanas zonā ir konstatēti traipi.
<Papīra veida izvēles ekrāna prioritāte>
  <Preferences> <Rādīt iestatījumus>
Varat izvēlēties, vai papīra izvēles logā prioritāte tiek piešķirta vienkāršajam (<Vienkāršs>) vai detalizētajam (<Detalizēti>) iestatījumu logam.
<Pārslēgt milimetru/collu ievadi>
  <Preferences> <Rādīt iestatījumus>
Varat izvēlēties, vai skaitliskās vērtības dažādos skaitlisko vērtību ievadīšanas ekrānos norādīt milimetros vai collās.
<Apstiprināt, ievietojot papīru papīra atvilktnē>
  <Preferences> <Rādīt iestatījumus>
Varat iestatīt, vai tiks atvērts ekrāns <Papīra iestatījumi>, kad iekārtā tiek ievietota papīra atvilktne.
<Rādīt sistēmā ienākuša lietotāja vārdu>
  <Preferences> <Rādīt iestatījumus>
Varat izvēlēties, vai skārienekrānā rādīt lietotāja vārdu/parādāmo nosaukumu.
<IP adreses rādīšanas iestatījumi>
  <Preferences> <Rādīt iestatījumus>
Varat izvēlēties, vai skaitītāja informācijas logā rādīt IP adresi.
<Displeja skenēšana mobilajai ierīcei>
  <Preferences> <Rādīt iestatījumus>
Varat izvēlēties, vai iespējot iestatījumu <Skenēt mobilai ierīcei>, kas skenētos datus nosūta uz mobilo ierīci, piemēram, viedtālruni vai planšetdatoru.
<Rādīt mobilo portālu>
  <Preferences> <Rādīt iestatījumus>
Varat iestatīt, vai vienumu <Mobilais portāls> rādīt logā <Sākums>.
<Rādīt QR kodu mobilajā portālā>
  <Preferences> <Rādīt iestatījumus>
Varat izvēlēties, vai logā <Mobilais portāls> rādīt QR kodu. Izmantojot QR kodu, nav jāievada iekārtas IPv4 adrese.
6W25-0F0