Kopēšanas stikla tīrīšana

Ja ir netīrs kopēšanas stikls, oriģināli var tikt ieskenēti neskaidri vai oriģināla formāts var tikt noteikts nepareizi.
1
Izslēdziet strāvas padevi un atvienojiet strāvas kontaktdakšu no kontaktligzdas.
Iekārtas izslēgšana
Pirms strāvas padeves izslēgšanas pārbaudiet iekārtas darbības statusu. Strāvas padevi var izslēgt pat tad, ja mašīna izpilda darbību, bet tas var izraisīt darbības pārtraukšanu vai datu bojājumus.
2
Atveriet Padevējs/kopēšanas stikla vāks.
3
Noslaukiet Padevējs/kopēšanas stikla vāks un kopēšanas stikla otru pusi.
Samitriniet mīkstu drānu ūdenī, tad drānu rūpīgi izspiediet un noslaukiet ar to iekārtu. Nogaidiet, līdz mitrums ir pilnībā izžuvis, pirms veicat nākamo darbību.
Ja netīrumus nevar notīrīt
Samitriniet mīkstu drānu ar maigu tīrīšanas līdzekli, rūpīgi izspiediet drānu un noslaukiet ar to iekārtu. Pēc tam noslaukiet iekārtu ar mīkstu, sausu drānu.
4
Uzmanīgi aizveriet Padevējs/kopēšanas stikla vāks.
5
Ievietojiet strāvas kontaktdakšu strāvas kontaktligzdā un ieslēdziet strāvas padevi.
Iekārtas ieslēgšana
6W25-0H2