Tehniskā apkope

Šajā sadaļā ir aprakstīta iekārtas tehniskā apkope un uzturēšana, piemēram, regulāra tīrīšana un izejmateriālu nomaiņa. Tajā ir arī aprakstīti Canon piedāvātie tehniskās apkopes pakalpojumi. Informāciju par piesardzības pasākumiem tehniskās apkopes laikā skatiet nodaļas Darba sākšana sadaļā “Svarīgi drošības norādījumi”.

Pamata tīrīšana

 

Izejmateriālu nomainīšana

Citas tehniskā apkopes darbības un pielāgošana

 
6W25-0FY