Attēla izplūduma ierobežošana vidē ar augstu mitruma līmeni un augstu temperatūru

Ja attēls izplūst (kad attēls ir izbalējis vai izsmērēts) vidē ar augstu temperatūru un mitruma līmeni, šis iestatījums var noderēt, lai uzlabotu situāciju.
1
Nospiediet   <Pielāgošana/apkope>  <Pielāgot attēla kvalitāti>  <Īpašā apstrāde>  <Attēlu izplūšanas novēršanas režīms>.
2
Atlasiet režīmu Nospiediet <OK>.
Produktivitātes līmenis ir zemāks, jo šim režīmam ir iestatīta augstāka vērtība.
6W25-0HE