Drukāšanas un gala apstrādes kvalitātes regulēšana

Ja neiegūstat pieņemamus drukāšanas rezultātus, izmēģiniet tālāk norādītos labošanas veidus.

Gradācijas regulēšana

Ja gradācijas atveide ir kļuvusi tik slikta, ka drukātā gradācija ievērojami atšķiras no drukas datiem, veiciet regulēšanu, lai uzlabotu gradācijas atveidi.
Gradācijas regulēšana

Blīvuma labošana

Ja izdrukas blīvums ievērojami atšķiras no oriģinālā dokumenta blīvuma, šādi skenēšanas blīvums tiek pielāgots tuvāk oriģinālam.
Blīvuma pielāgošana

Attēla formāta regulēšana

Ja kopētā attēla formāts nedaudz atšķiras no oriģināla formāta, tiek veikta precīza regulēšana, izdrukas formātu pietuvinot oriģināla formātam.
Attēla formāta pielāgošana

Attēlu izplūduma novēršanas režīms

Iestatiet šo režīmu, ja attēls ir izplūdis (kad attēls ir izbalējis vai izsmērēts) vidē ar augstu temperatūru un mitruma līmeni.
Attēla izplūduma ierobežošana vidē ar augstu mitruma līmeni un augstu temperatūru

Produktivitātes/attēla kvalitātes prioritāte fiksācijas karstā spiediena rullītim

Iestatiet šo režīmu, lai saīsinātu gaidstāves laiku, kad fiksācijas spiediena rullītis ir sakarsēts līdz augstai temperatūrai produktivitātes palielināšanai.
Drukāšanas darbības iestatīšana, kad fiksācijas spiediena rullītis darbojas augstā temperatūrā.

Produktivitātes/attēla kvalitātes prioritāte izvades pagriešanai

Iestatiet drukāšanas darbību, pagriežot izvadi.
Drukāšanas darbības iestatīšana, pagriežot izvadi.
6W25-0H8