Drukāšanas darbības iestatīšana, pagriežot izvadi.

Ja fiksācijas spiediena rullītis sasniedz augstu temperatūru, izmantojot opciju <Pagriezt pa 90 grādiem>, kad veicat kopēšanu vai drukāšanu, var rasties darbības traucējumi, piemēram, toneris papīra abos galos var tikt pārnests uz citu papīra loksni vai notikt papīra iestrēgšana fiksācijas blokā. Šis iestatījums ļauj iestatīt gaidstāves laiku, līdz samazinās fiksācijas spiediena rullīša temperatūra, lai piešķirtu prioritāti produktivitātei.
1
Nospiediet   <Pielāgošana/apkope>  <Pielāgot attēla kvalitāti>  <Īpašā apstrāde>  <Produktivitāte/attēlu kval. prioritāte izvadei ar pagr.>.
2
Atlasiet drukāšanas darbību   Nospiediet <OK>.
Šis iestatījums tiks iespējots tikai tad, ja kopēšanas un drukāšanas darbiem izvēlēsities opciju <Pagriezt pa 90 grādiem>.
Produktivitāte samazinās, iestatot opciju <Kvalitātes prioritāte>.
6W25-0HH