Tonera kasetnes maiņa

Kad ir atlicis maz tonera vai tas ir beidzies, parādās ziņojums, kas aicina sagatavot jaunu tonera kasetni vai veikt tonera kasetnes nomaiņu. Atbilstoši parādītajam ziņojumam sagatavojiet jaunu tonera kasetni vai veiciet tonera kasetnes nomaiņu.
Nemainiet tonera kasetnes agrāk, nekā ir parādījies paziņojums ar uzaicinājumu to darīt.
Informāciju par katru no paziņojumiem skatiet sadaļā Katram ziņojumam atbilstošās darbības.
Lai uzzinātu tonera kasetņu produkta numurus, skatiet sadaļu Izejmateriāli.
Var pārbaudīt pašreizējo atlikušo tonera daudzumu. Atlikušā tonera līmeņa pārbaude

Tonera kasetnes nomaiņas darbības

Mainiet tonera kasteni atbilstoši video demonstrētajai procedūrai un šeit dotajām norādēm.
1
Atveriet priekšējo vāku.
Lai atvērtu vāku, turiet tā labo un kreiso malu.
2
Spiežot atbloķēšanas austiņu uz roktura (), vienlaikus grieziet tonera kasetni bultiņas virzienā (pa labi).
Pārliecinieties, ka tonera kasetne netiek pakļauta triecieniem, atsitot to pret kādu objektu utt. Tas var izraisīt tonera noplūdi.
3
Nospiežot atbloķēšanas austiņu, izvelciet tonera kasetni.
4
Izņemiet jauno tonera kasetni no tās kārbas.
5
Piecas vai sešas reizes sakratiet jauno tonera kasetni, kā parādīts tālāk, lai vienmērīgi izlīdzinātu toneri kasetnē.
6
Uzstādiet tonera kasetni.
Turiet kasetni tā, lai uzlīme būtu vērstu uz augšu, un iebīdiet tonera kasetni iekārtā līdz galam.
Turiet jauno tonera kasetni ar vienu roku no apakšas, ar otru roku iebīdot to iekārtā.
7
Pieturiet kasetni ar vienu roku un ar otru roku noplēsiet aizsargplēvīti, velkot to uz āru.
Velciet aizsargplēvīti lēnām, jo pretējā gadījumā toneris var izbirt un nosmērēt drēbes vai rokas.
Aizsargplēvītei jābūt pilnībā izvilktai, citādi var notikt drukas kļūdas.
Zīmoglente jāvelk taisnā virzienā uz āru. Velkot aizsargplēvīti uz augšu vai uz leju, tā var pārplīst. Ja aizsargplēvīte ir pārplīsusi tonera kasetnes iekšpusē un nav izvilkta pilnībā, tonera kasetni vairs nevarēs izmantot.
Izmetiet aizsargplēvīti pēc tam, kad tā ir izvilkta no tonera kasetnes.
8
Pagrieziet tonera kasetni bultiņas virzienā (pretēji pulksteņrādītāju kustības virzienam).
Pagrieziet tonera kasetni līdz galam, lai tā nofiksējas savā vietā.
9
Aizveriet priekšējo vāku.
Ja tonera trūkuma dēļ tika pārtraukta drukāšana, tā automātiski tiek turpināta, kad nomaināt tonera kasetni.
Ja drukas krāsas un blīvums pēc tonera kasetnes nomaiņas atšķiras, veiciet pielāgošanu.
6W25-0H4