Digitālā paraksta pievienošana nosūtītajiem failiem

Pievienojot digitālo parakstu skenētam dokumentam, kas tiek nosūtīts noteiktā faila formātā, jūs varat apliecināt, ka dokuments nav veiktas izmaiņas un to apliecina tā autors. Iekārta var pievienot dokumentiem ierīces parakstu vai lietotāja parakstu.
Ierīces paraksts
 
Ierīces parakstā tiek izmantots atslēgu un sertifikātu mehānisms, ļaujot skenēta dokumenta saņēmējam pārbaudīt, vai tas ir izveidots šajā iekārtā. Saņēmējs var pārbaudīt, kura iekārta izmantota dokumenta izveidošanai, kā arī to, vai dokumentā ir veiktas izmaiņas. Lai varētu pievienot ierīces parakstu, iekārtā ir jāizveido ierīces parakstam izmantotā atslēga un sertifikāts (ierīces sertifikāts). Ierīces paraksta sertifikāta ģenerēšana
Lietotāja paraksts
 
Lietotāja paraksts ir saistīts ar personiskās autentifikācijas pārvaldības funkcijām, ļaujot skenēta dokumenta saņēmējam pārbaudīt, kurš ir tā autors. Tāpat kā ierīces paraksts, lietotāja paraksts ļauj saņēmējam pārbaudīt, vai dokumentā nav tikušas veiktas izmaiņas pēc paraksta pievienošanas. Lai izmantotu šo funkciju, nepieciešama sistēmas opcija (Sistēmas iespējas). Lai varētu pievienot lietotāja parakstu, katram lietotājam, izmantojot attālo interfeisu, ir jāreģistrē atslēga un sertifikāts (lietotāja sertifikāts). Lietotāja paraksta sertifikāta reģistrēšana
Informāciju par sertifikātu apliecināšanu, sertifikātu reģistrēšanu uzticamo sertifikātu sarakstā un parakstu pārbaudīšanu lasītāja iekārtā sk. PDF lasīšanas programmatūras (piem., Adobe Reader/Adobe Acrobat) dokumentācijā.
Failam var pievienot vairākus digitālos parakstus. Šajā gadījumā ierīces paraksts tiek piemērots pirms lietotāja parakstiem.
Ja saņēmējs pārbauda PDF vai XPS, kam ir pievienoti vairāki paraksti, izmantojot programmatūru, kas atbalsta PDF formātu (piemēram, Adobe Reader/Adobe Acrobat) vai XPS formātu (piemēram, XPS Viewer), tikai pēdējais failam pievienotais paraksts ir derīgs. Ierīces paraksts liek apieties ar dokumentu tā, it kas tas būtu ticis izmainīts.
No iekārtas nevar pāradresēt saņemtu i-faksa dokumentu, kuram ir lietotāja paraksts.
PADOMI
Digitālā paraksta parādīšana (redzams paraksts)
Digitālā paraksta informāciju var parādīt dokumenta pirmajā lapā, kas ļauj lasītājam viegli ieraudzīt, ka ir pievienots digitālais paraksts. Redzamos parakstus var nodrošināt tikai PDF dokumentos. Ciparparaksta pievienošana
6W25-0A1