Iekārtas pārvaldība

Lai samazinātu dažādus ar šīs iekārtas lietošanu saistītus riskus, piemēram, personas informācijas noplūdi vai trešās puses veiktu nesankcionētu lietošanu, ir jāveic pastāvīgi un efektīvi drošības pasākumi. Nozīmējiet administratoru, kura uzdevums ir pārvaldīt svarīgus iekārtas iestatījumus, piemēram, lietotāju pārvaldību un drošības iestatījumus, lai gādātu par iekārtas drošu lietošanu.

Pamata pārvaldības sistēmas konfigurēšana

 

Ar nolaidību saistītu risku, darbības kļūdu un nepareizas izmantošanas risku ierobežošana

 

Efektīvas pārvaldības nodrošināšana

 

Sistēmas konfigurācijas un iestatījumu pārvaldība

 
6W25-08E