Starpniekservera iestatīšana

Jūs varat iestatīt starpniekserveri, lai apstrādātu saziņu iekārtas vietā, un izmantot to, kad tiek izveidots savienojums ar ārpus tīkla esošām ierīcēm, piemēram, pārlūkojot vietnes. Izmantojot starpniekserveri, tiek uzlabota drošība, jo iekārta tieši nepiekļūst ārpus tīkla esošiem resursiem. Lai konfigurētu šos iestatījumus, nepieciešamas administratora vai NetworkAdmin tiesības.

1
Nospiediet .
2
Nospiediet <Preferences>  <Tīkls>  <TCP/IP iestatījumi>  <Starpniekservera iestatījumi>.
3
Iestatiet <Lietot starpniekserveri> pozīcijā <Iesl.>, konfigurējiet nepieciešamos iestatījumus un nospiediet <OK>.
<Servera adrese>
Ievadiet izmantojamā starpniekservera adresi. Norādiet IP adresi vai resursdatora nosaukumu atkarībā no jūsu vides.
<Porta numurs>
Ievadiet izmantojamā starpniekservera porta numuru.
<Lietot starpniekserveri tajā pašā domēnā>
Atzīmējiet <Iesl.>, ja vēlaties starpniekserveri lietot pat, sazinoties ar ierīcēm tajā pašā domēnā.
<Iestatīt autentifikāciju>
Lai izmantotu starpniekservera autentifikācijas funkciju, nospiediet šo un konfigurējiet autentifikācijas informāciju. Redzamajā ekrānā nospiediet <Iesl.>, ievadiet lietotājvārdu un paroli, lai izmantotu starpniekservera autentifikāciju, un nospiediet <OK>.
4
Nospiediet     <Lietot iest.izmaiņas>  <Jā>.
6W25-09F