Tīkla saziņas atslēgas un sertifikāta ģenerēšana

 
Iekārta var ģenerēt atslēgu un sertifikātu (servera sertifikātu), kuru izmanto TLS šifrētajiem sakariem. Ja vēlaties nekavējoties uzsākt izmantot TLS šifrētos sakarus, ērti izmantot iekārtā iepriekš uzstādīto atslēgu un sertifikātu. Nepieciešamības gadījumā lūdziet administratoram ģenerēt atslēgu un sertifikātu. Tomēr atcerieties, ka tikai atslēgas un sertifikāta ģenerēšana neiespējo TLS šifrētos sakarus. TLS atslēgas un sertifikāta konfigurēšana
Ja vēlaties izmantot servera sertifikātu ar CA parakstu, sertifikāta vietā varat ģenerēt atslēgu kopā ar CSR sertifikāta vietā. Atslēgas un CSR ģenerēšana
1
Nospiediet pogu .
2
Nospiediet <Pārvaldības iestatījumi>  <Ierīces pārvaldība>  <Sertifikāta iestatījumi>  <Ģenerēt atslēgu>  <Ģenerēt tīkla sakaru atslēgu>.
3
Konfigurējiet atslēgai nepieciešamos vienumus un nospiediet <Tālāk>.
<Atsl. nos.>
Ievadiet atslēgas nosaukumu. Izmantojiet tādu nosaukumu, kādu vēlāk sarakstā būs ērti atrast.
<Paraksta algoritms>
Izvēlieties jaukšanas algoritmu, kuru izmantosiet parakstam. Pieejamie jaukšanas algoritmi atšķiras atkarībā no atslēgas garuma (Sistēmas specifikācijas). Atslēgas, kuru garums ir 1024 biti vai vairāk, var atbalstīt SHA384 un SHA512 jaukšanas algoritmus. Ja <RSA> ir atlasīts sadaļai , un <Ģenerēt atslēgu: atslēgas garuma (bitos) iestatījumi> ir iestatīts pozīcijā <1024> vai vairāk sadaļai , var izvēlēties SHA384 un SHA512 jaukšanas algoritmus.
<Atslēgas algoritms>
Izvēlieties atslēgu algoritmu. Ja <RSA> ir atlasīts, <Ģenerēt atslēgu: atslēgas garuma (bitos) iestatījumi> tiek parādīts kā iestatījuma vienums sadaļai . Ja <ECDSA> ir atlasīts, tā vietā tiek parādīts <<Ģenerēt atslēgu: atslēgas veida iestatījumi>>.
<Ģenerēt atslēgu: atslēgas garuma (bitos) iestatījumi> / <Ģenerēt atslēgu: atslēgas veida iestatījumi>
Norādiet atslēgas garumu, ja <RSA> ir atzīmēts sadaļai , vai arī norādiet atslēgas tipu, ja <ECDSA> ir atzīmēts. Abos gadījumos augstāka vērtība sniedz lielāku drošību, taču samazina komunikācijas apstrādes ātrumu.
4
Konfigurējiet sertifikātam nepieciešamos vienumus un nospiediet <Ģenerēt atslēgu>.
<Derīguma sākuma dat.> / <Derīguma beigu datums>
Ievadiet derīguma termiņa sākuma un beigu datumu.
<Valsts/reģions>/ <Stāvoklis> / <Pilsēta> / <Uzņēmums> / <Uzņēmuma vienība>
Atlasiet sarakstā valsts kodu un ievadiet atrašanās vietu un organizācijas nosaukumu.
<Kopējs nosaukums>
Ievadiet IP adresi vai FQDN.
Veicot IPPS drukāšanu Windows vidē, pārliecinieties, ka esat ievadījis iekārtas IP adresi.
DNS serveris ir nepieciešams, lai ievadītu iekārtas FQDN. Ja DNS serveri neizmanto, ievadiet IP adresi.
Atslēgu un sertifikātu pārvaldīšana
Jūs varat pārbaudīt detalizētus iestatījumus, kā arī izdzēst atslēgas un sertifikātus ekrānā, kas parādās, nospiežot   <Pārvaldības iestatījumi>  <Ierīces pārvaldība>  <Sertifikāta iestatījumi>  <Atslēgu un sertifikātu saraksts>. Ja neparādās atslēgu un sertifikātu saraksts, nospiediet <Atslēgu un sertifikātu saraksts šai ierīcei>, lai to redzētu.
Ja parādās , atslēga ir bojāta un nederīga.
Ja neparādās , atslēgas sertifikāts neeksistē.
Ja izvēlaties atslēgu un sertifikātu un nospiežat <Sertifikāta dati>, parādīsies detalizēta informācija par sertifikātu. Jūs varat arī nospiest <Pārbaudīt sertif.> šajā ekrānā, lai pārbaudītu, vai sertifikāts joprojām ir derīgs.
Lai izdzēstu atslēgas un sertifikātus, atzīmējiet tos, kurus vēlaties dzēst, un nospiediet <Dzēst>  <Yes>.
6W25-09J