Administratora ziņojumu parādīšana ekrānā

 
Jūs varat parādīt skāriendisplejā ziņojumus lietotājiem. Ziņojumus var parādīt skāriendispleja apakšā vai atsevišķā uznirstošajā logā, un, pamatojoties uz ziņojuma vai lietotāja veidu, varat izvēlēties, kuru displeja metodi izmantot. Kad uznirstošajā logā parādās ziņojums, to pašu ziņojumu var parādīt arī attālā interfeisa portāla lapā. Lai konfigurētu šos iestatījumus, nepieciešamas administratora tiesības.
1
Startējiet attālo interfeisu. Attālā interfeisa startēšana
2
Portāla lapā noklikšķiniet uz [Settings/Registration]. Attālā interfeisa ekrāns
3
Noklikšķiniet uz [License/Other]  [Message Board/Support Link].
4
Ievadiet ziņojumu un noklikšķiniet uz [OK].
[Enable Status Display]
Lai parādītu ziņojumu skāriendispleja apakšā, atzīmējiet izvēles rūtiņu un ievadiet ziņojumu sadaļā [Message]. Izmantojiet šo iestatījumu, lai parādītu ar darbību saistītus padomus un citus nesvarīgus ziņojumus.
[Enable Pop-up Window]
Lai parādītu ziņojumu skāriendispleja uznirstošajā logā, atzīmējiet izvēles rūtiņu un ievadiet ziņojumu sadaļā [Message]. Izmantojiet šo iestatījumu svarīgu ziņojumu parādīšanai.
[Display]
Izvēlieties displeja metodi uznirstošajam logam.
[All Times]
Nepārtraukti tiek rādīts uznirstošais logs, un ar iekārtu nav iespējams strādāt. Izmantojiet šo iestatījumu, piemēram, lai paziņotu, ka iekārta nedarbojas.
[Display When Auto Reset]
Uznirstošais logs parādās, ja noteiktā laika posmā netiek veiktas nekādas darbības vai mašīna tiek restartēta. Izmantojiet šo iestatījumu, piemēram, lai paziņotu par ieplānotiem apkopes pasākumiem.
[Remote UI]
Ja atzīmējat izvēles rūtiņu, uznirstošajā logā parādītais ziņojums tiek parādīts arī attālā interfeisa portāla lapā.
Ziņojumu rādīšanas atcelšana
Notīriet izvēles rūtiņas sadaļām [Enable Status Display], [Enable Pop-up Window], un [Remote UI]. Ja jūs vēlaties arī izdzēst ziņojuma saturu, notīriet tekstu, kas bija ievadīts [Message] tekstlodziņos.
6W25-0C0