Lietotāju grupu reģistrēšana

Reģistrējiet lietotāju grupas. Reģistrētas lietotāju grupas var savstarpēji koplietot lietotāju grupu adrešu sarakstus.
1
Startējiet attālo interfeisu. Attālā interfeisa startēšana
2
Portāla lapā noklikšķiniet uz [Settings/Registration]. Attālā interfeisa ekrāns
3
Noklikšķiniet uz [User Management]  [Authentication Management]  [User Group Management].
4
Noklikšķiniet uz [Add Group (Local Device Users)...] vai [Add Group (Other Users)...].
Izvēlieties [Add Group (Other Users)...], ja ir iestatīta servera autentifikācija.
Grupu pievienošana vietējā ierīcē
Grupu pievienošana autentifikācijas serverī
6W25-0AA