Drošības politikas iestatījumu konfigurācija

Iekārtas ar informācijas drošību saistītos iestatījumus var lietot un pārvaldīt paketēs. Informācijas drošības administratoram, kurš ir atbildīgs par jūsu drošības politikas pārvaldību, ieteicams lietot drošības politiku iekārtai atbilstīgi jūsu organizācijas politikai. Lai konfigurētu drošības politiku, piesakieties attālajā interfeisā ar administratora tiesībām.
1
Startējiet attālo interfeisu. Attālā interfeisa startēšana
2
Portāla lapā noklikšķiniet uz [Settings/Registration]. Attālā interfeisa ekrāns
3
Noklikšķiniet uz [Security Settings]  [Security Policy Settings].
4
Noklikšķiniet uz [Security Policy Settings].
Tiek parādīti iestatījuma piesardzības pasākumi. Pārliecinieties, ka esat izlasījis un sapratis saturu.
Ja neviena parole nav konfigurēta (Paroles izmantošana drošības politikas iestatījumu aizsardzībai), izlasiet saturu un noklikšķiniet [OK], lai pārietu uz 6. darbību.
5
Ievadiet paroli un noklikšķiniet uz [Log In].
6
Konfigurējiet nepieciešamos vienumus un noklikšķiniet uz [OK].
Informāciju par iestatījumiem sk. sadaļā "Drošības politikas iestatījumu vienumi".
Iestatījumus, kuri saistīti ar vienumiem, kas šeit apzīmēti ar ķeksīti, nevar mainīt, izmantojot  vai attālo interfeisu.
Jebkuriem iekārtas iestatījumiem, kas mainīti, piemērojot drošības politikas iestatījumus, nedrīkst vienkārši notīrīt izvēles rūtiņu, lai atjaunotu iepriekš iestatīto vērtību. Lai izmainītu iestatījumus, izmantojiet  vai attālo interfeisu.
7
Noklikšķiniet uz [OK].
Ja drošības politika ir konfigurēta, parādās ziņojums, kas norāda, ka funkcijas un darbības ir ierobežotas, kad <Iestatījumi/reģistrācija> ekrāns tiek parādīts vadības panelī vai attālajā interfeisā.

Drošības politikas iestatījumu izmantošana citā ierīcē

Jūs varat importēt un eksportēt iekārtas drošības politikas iestatījumus. Izmantojot vienu un to pašu politiku vairākām ierīcēm*, jūs varat pārvaldīt visas ierīces jūsu organizācijā, izmantojot identiskus iestatījumus. Iestatījumu datu importēšana/eksportēšana
*Tikai Canon ierīcēs, kas ir saderīgas ar drošības politikas iestatījumiem
Drošības politikas iestatījumus var importēt tikai tad, ja drošības politikas iestatīšanas parole iekārtā, no kuras tiek veikta eksportēšana, atbilst parolei iekārtā, kurā tiek veikta importēšana, vai ja iekārtā, kurā tiek veikta importēšana, nav iestatīta nekāda parole. Ja iekārtā, kurā tiek veikta importēšana, nav iestatīta nekāda parole, tad šajā iekārtā tiek iestatīta tā parole, kas konfigurēta iekārtā, no kuras tiek veikta eksportēšana.
6W25-08J