Savienojuma izveide ar mobilajām ierīcēm

Mobilās ierīces ar iekārtu var savienot divos veidos: “Savienojuma izveide, izmantojot bezvadu LAN maršrutētāju” un “Tiešais savienojums”. Atlasiet savienojuma izveides metodi atbilstoši sakaru videi un jūsu izmantotajai ierīcei.
Veiciet saziņu ar mobilajām ierīcēm no <Mobilais portāls> (Ekrāns <Sākums>). Šeit varat apstiprināt pievienoto mobilo ierīču utt. informāciju.

Savienojuma izveide, izmantojot bezvadu LAN maršrutētāju

Informāciju par to, kā mobilo ierīci savienot ar bezvadu LAN maršrutētāju, skatiet ierīču komplektācijā iekļautajās rokasgrāmatās vai sazinieties ar ražotāju.
Izveidojiet savienojumu ar iekārtu, izmantojot vadu LAN vai bezvadu LAN maršrutētāju. Tīkla vides iestatīšana
Ja izveidojat savienojumu ar iekārtu, izmantojot bezvadu LAN maršrutētāju, varat apstiprināt iekārtas informāciju ekrānā <LAN savienojums>, nospiežot <Mobilais portāls> (Ekrāns <Sākums>)  <LAN savienojums>.

Tiešā savienojuma izveide

Tieši pievienojiet mobilo ierīci iekārtai bezvadu režīmā, neizmantojot bezvadu LAN. Bezvadu režīmā var nekavējoties izveidot savienojumu ar iekārtu arī ārpus bezvadu LAN vides. Tiešā savienojuma izveide
6W25-081