Tīkla vides iestatīšana

Lai iekārtu pievienotu tīklam, savienojiet iekārtu ar maršrutētāju, izmantojot LAN kabeli vai Wi-Fi, un norādiet tīklā unikālu IP adresi. IP adresi var norādīt divos veidos: ar automātisko iestatījumu un manuālo iestatījumu. Izvēlieties savai sakaru videi un ierīcēm piemērotāko metodi. Iekārta izmanto ne tikai pamata tīkla funkcijas, bet arī uzlabotas tehnoloģijas, lai varētu pielāgoties dažādām vidēm. Veiciet savai videi nepieciešamās iestatīšanas darbības.
Drošai lietošanai
Ja savienojat iekārtu ar tīklu, neveicot atbilstošus drošības pasākumus, pastāv risks, ka iekārtai var nesankcionēti piekļūt trešās personas. Iestatiet tīkla drošību, lai aizsargātu svarīgus datus un informāciju. Tīkla drošības iestatījumu konfigurēšana
Iekārtu ar datoru varat savienot, izmantojot USB kabeli (Daļas un to funkcijas). Taču, ja savienojat iekārtu ar datoru, izmantojot USB kabeli, bet neizveidojat savienojumu ar tīklu, nevar veikt noteiktas darbības, piemēram, izmantot skeneri vai sūtīt/pārsūtīt datus no iekārtas uz datoru.
Varat izveidot bezvadu tiešo savienojumu starp iekārtu un mobilajām ierīcēm. Tiešā savienojuma izveide

Pārbaudiet, pirms rīkojieties

Lai izveidotu savienojumu ar tīklu, izpildiet tālāk aprakstīto procedūru.
 
 
Vispirms pārbaudiet.
Vai dators un maršrutētājs ir savienoti pareizi, izmantojot LAN kabeli? Detalizētu informāciju skatiet katras ierīces lietošanas rokasgrāmatā vai arī sazinieties ar ražotāju.
Vai ir pabeigta datora tīkla iestatīšana? Ja iestatīšana nav pabeigta, jūs nevarat izmantot ierīces tīklā pat pēc tālāk norādīto darbību izpildes.
Atkarībā no vides, iespējams, jāmaina tīkla sakaru sistēmas (pusdupleksa/pilndupleksa) un Ethernet tipa (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T) iestatījumi (Ethernet iestatījumu veikšana). Lai uzzinātu vairāk, sazinieties ar tīkla administratoru.
Lai pārbaudītu MAC adresi, skatiet sadaļu <Tīkls>.
Lai izveidotu savienojumu ar tīklu, izmantojot IEEE802.1X, skatiet sadaļu IEEE 802.1X autentifikācijas iestatījumu konfigurēšana.
 
 
Iespējojiet iekārtas tīkla iestatījumus.
 
 
Izvēlieties savienojumam vadu LAN vai bezvadu LAN.
 
 
Savienojiet iekārtu ar maršrutētāju.
Vai LAN kabeļa savienotājs ir droši pievienots pareizajā vietā? Ievietojiet savienotāju, līdz tas noklikšķ.
Lai izveidotu bezvadu LAN savienojumu, pārbaudiet savienojumu starp iekārtu un maršrutētāju.
 
 
Ja nepieciešams, iestatiet IP adresi.
Parasti IP adresi automātiski piešķir DHCP, tādēļ šis iestatījums nav nepieciešams. Ja vēlaties izmantot konkrētu IP adresi vai mainīt IP adreses automātiskā iestatījuma no DHCP (sākotnējā iestatījuma) protokolu uz citu, šis iestatījums ir nepieciešams.
 
 
Pārbaudiet, vai ir izveidots pareizs savienojums.
Datorā startējiet programmu Remote UI (Attālā interfeisa startēšana). Ja tiek parādīts programmas Remote UI ekrāns, savienojums ir izveidots.
Ja iespējas <Enerģijas lietošana miega režīmā> iestatījums ir <Zems>
Atkarībā no utilītas programmatūras, saziņa var neizdoties, ja iekārta ir miega režīmā. Nospiediet enerģijas taupīšanas taustiņu, lai pirms šī iestatījuma konfigurēšanas izietu no miega režīma. <Enerģijas lietošana miega režīmā>
6W25-006