Iekārtā aizturētu dokumentu drukāšana (Aizturētu uzdevumu drukāšana)

 
Lai izvairītos no izdrukātā materiāla atstāšanas, nejaušas informācijas noplūdes, drukāšanas kļūdām u. tml., administrators iestata dokumenta glabāšanu pirms drukāšanas. Lai drukātu glabāto dokumentu, skatiet turpmāk sniegto informāciju.
Vispirms ir nepieciešams iestatīt aizturētu uzdevumu režīmu. <Drukāt>  <Piespiedu aizturēšana>
Šo režīmu var izmantot ne vairāk kā 200 lietotāji. Ja iekārtā tiek aizturēts dokuments, kas ir kopīgots ar vairākiem cilvēkiem, ieskaitīts tiek tikai tas lietotājs, kurš nosūta uzdevumu.
Var saglabāt līdz pat 2000 uzdevumiem.
Aizturētu dokumentu glabāšanai ir garantēta vismaz 4 GB atmiņa.
Maksimālais aizturēta dokumenta izmērs, ko var uzglabāt, ir 2 GB.
Iekārtā aizturētie dokumenti tiek saglabāti, pat ja iekārta ir izslēgta.
Ņemiet vērā, ka pēc noteikta laika perioda dokumenti tiek automātiski dzēsti. Lai saņemtu informāciju par minētā laika perioda ilgumu, sazinieties ar administratoru.
1
Nospiediet <Drukāt>. Ekrāns <Sākums>
2
Atlasiet dokumentu.
<Personīgi>/<Koplietots>/<Grupa>
<Personīgi>: Parāda dokumentus, kurus ir nosūtījis lietotājs, kurš ir pieteicies.
<Koplietots>: Tiek parādīti uz noteiktiem nosacījumiem aizturēti dokumenti atbilstoši aizturētu uzdevumu iestatījumiem. Minētos dokumentus var apskatīt/drukāt visi lietotāji.
<Grupa>: Parāda dokumentus, kam ir tāda pati grupas informācija kā lietotājam, kurš ir pieteicies. Lai identificētu grupas, izmanto nodaļas ID.
Dokumentu saraksts
Dokumenti, kas sakrīt ar dokumenta veidu, kurš ir atlasīts nolaižamajā sarakstā , un ar tiem saistītā informācija ir attēlota saraksta formātā.
Kad tiek atlasīts dokuments, tiek parādīts , kas norāda statusu “atlasīts”. Ja tiek atlasīti vairāki dokumenti, skaitļi  centrā tiek attēloti kā 1., 2., 3. ... izvēlētajā secībā. Uzspiežot uz atlasītā dokumenta, atlasīšana tiek atcelta.
Nospiediet <Dat./laiks>, lai sakārtotu dokumentus pēc datuma/laika, augošā () vai dilstošā () secībā.
Piesakoties ar personu autentifikācijas pārvaldību, tiek saglabāts pēdējais kārtošanas nosacījums. Personalizējamu vienumu saraksts
Aizsargātās drukas vai šifrētas aizsargātās drukas dokumentiem uzdevumu sarakstā blakus x kopiju skaita lokšņu skaitam ir attēlots .
Ja sadaļā <Aizturēto darbu brīdin. iestat.> opcija <Rādīt brīdinājumu darbu saraksta ekrānā> ir iestatīta pozīcijā <Iesl.>, dokumentiem, kas atbilst norādītajiem nosacījumiem, uzdevumu sarakstā ir redzams . Ja sadaļā <Aizturēto darbu brīdin. iestat.> opcija <Rādīt brīdinājumu darbu saraksta ekrānā> ir iestatīta pozīcijā <Iesl.>, dokumentiem, kas atbilst norādītajiem nosacījumiem, drukāšanas laikā ir redzams uznirstošs brīdinājums. <Aizturēto darbu brīdin. iestat.>
No šejienes varat drukāt, ja printera draiverim iestatītā izvades metode ir [Secured Print].
<Drukājamie darbi>/<Izdrukāti darbi>/<Ieplānota druka>
Atlasot neizdrukātu dokumentu, apstipriniet, ka ir atlasīts <Drukājamie darbi>.
Atjaunināšanas poga
Atjaunina dokumentu sarakstu.
<Sākt drukāšanu>
Veic drukāšanu.
<Citas darbības>
<Atcelt drukāšanu>:Atceļ drukāšanu.
<Dzēst darbu>:Dzēš dokumentus.
<Rādīt attēlu>:Sniedz iespēju pārbaudīt dokumentu saturu, kā arī atlasīt un dzēst lappuses.
Nevar atjaunot lappusi, kas jau ir dzēsta.
Nevar izdzēst lappusi no <Rādīt attēlu>, ja tā ir vienīgā lappuse.
Atkarībā no printera draivera iestatījumiem priekšskatījumi var nebūt pieejami, izmantojot <Rādīt attēlu>.
Papildinformāciju par lappuses apraksta valodām, kas iespējo priekšskatīšanu, un failu formātiem tiešajai drukāšanai skatiet sadaļā Printera funkcijas.
<Dzēst lappusi> no Canon PRINT Business funkcijas PrintRelease <Rādīt attēlu> nav atbalstīta.
Ja lappuses dzēšanas laikā tiek parādīts ziņojums < Neizdevās izdzēst lappusi. >, sadaļā < Priekšskat. > vēlreiz nospiediet <Dzēst lappusi>.
<Drukas iestat.>/<Drukas iest. atlas. darbiem>
Varat rediģēt drukāšanas iestatījumus, piem., eksemplāru skaitu. Varat arī mainīt drukas iestatījumus, ja ir atlasīti vairāki dokumenti.
Nospiežot <Drukāt paraugu>, varat drukāt parauga komplektu ar iestatījumiem, kas ir norādīti sadaļā Drukas iestatījumi.
Atkarībā no mainītajiem iestatījumiem dokuments var tikt izdrukāts nepareizi.
Ja maināt iestatījumus sadaļā <Drukas iestat.>/<Drukas iest. atlas. darbiem>, dokuments, kam tiek piemēroti jaunie iestatījumi, tiek parādīts sadaļā <Izdrukāts>.
Ja vienlaicīgi atlasāt vispārējās drukas uzdevumus, aizsargātās drukas uzdevumus un šifrētās aizsargātās drukas uzdevumus, nevar vienlaikus mainīt to drukas iestatījumus.
Atkarībā no printera draivera iestatījumiem sadaļā <Drukas iestat.> var nebūt iespējams nomainīt iestatījumus.
Papildinformāciju par lappuses apraksta valodām, kas iespējo drukas iestatījumu konfigurēšanu, un failu formātiem tiešajai drukāšanai skatiet sadaļā Printera funkcijas.
Izmantojot Canon PRINT Business (Canon DRUKA uzņēmumiem) funkciju PrintRelease, nevar vienlaikus mainīt vairāku uzdevumu drukas iestatījumus.
<Atlasīt visus (maks., 100 d.)>/<Notīrīt atlasi>
Ja dokuments nav atlasīts , tiek parādīts <Atlas. visu (100)>, kas sniedz iespēju atlasīt visus dokumentus no dokumentu saraksta. Kad dokumenti ir atlasīti, tiek parādīts <Notīrīt atlasi>, kas ļauj atcelt visu atlasi.
Ja dokumenta saņemšanas laikā rodas kļūda vai dokuments tiek automātiski izdzēsts, jo ir beidzies tā aizturēšanas periods, var tikt parādīts ziņojums <Dažus darbus pēc saņemšanas nevarēja saglabāt.> un <Daži darbi tika izdzēsti.>. Šādā gadījumā nospiediet , lai atceltu ziņojumu.
3
Nospiediet <Sākt drukāšanu>.
Tiek sākta drukāšana.
Lai atceltu drukāšanu, sadaļā <Izdrukāti darbi> atlasiet atceļamo uzdevumu un izvēlieties <Atcelt drukāšanu>. Varat arī vadības panelī nospiest  un atlasīt atceļamo uzdevumu sadaļā <Drukas darbi>. Papildinformāciju par uzdevumu atcelšanu, izmantojot pārtraukšanas taustiņu, skatiet sadaļā Sūtīšanas/drukas uzdevumu atcelšana.

Automātiska aizturētu uzdevumu drukāšana pēc pieteikšanās

Varat iestatīt uzdevumu automātisku drukāšanu, līdzko lietotājs ir pieteicies. Ja administrators ir iestatījis opciju <Iespējot autom. drukas funkciju, ja veikta pieteikšanās> pozīcijā <Iesl.>, lietotāji, kas ir pieteikušies ar personu autentifikācijas pārvaldību, var iestatīt automātiskās drukāšanas izpildi vai ne. Lai veiktu automātisko drukāšanu, iestatiet <Autom. drukāt lietotāja darbus, ja veikta pieteikšanās> pozīcijā <Iesl.>. Iestatījums tiek saglabāts katram lietotājam. Personalizējamu vienumu saraksts
Turpmāk minētie uzdevumi netiek automātiski drukāti, pat ja šis iestatījums ir iespējots.
<Personīgi> citu lietotāju uzdevumi, <Koplietots> uzdevumi un <Grupa> uzdevumi.
Drukātie uzdevumi
Šifrētie aizsargātie drukāšanas uzdevumi
Aizsargātās drukāšanas darbi (ja sadaļā <PIN iestatījumi drošās drukas darbiem> opcija <Pieprasīt PIN, lai drukātu/parādītu lietotāja darbus> ir iestatīta pozīcijā <Iesl.>)
Ja ir aizturēti vairāki uzdevumi, tie tiek drukāti sadaļā <Datums> parādītajā secībā.
Ar vienu pieteikšanās darbību var izdrukāt ne vairāk kā 100 uzdevumus.
Ja uzdevumi jau ir aizturēti, šis iestatījums tiek iespējots, vēlreiz piesakoties pēc tam, kad opcija <Autom. drukāt lietotāja darbus, ja veikta pieteikšanās> ir iestatīta pozīcijā <Iesl.>.

Vēl drošāka drukāšana ar šifrēto aizsargāto druku

Izmantojot šifrēto aizsargāto drukāšanu, no datora varat nosūtīt šifrētus drukāšanas datus uz iekārtu. Tādējādi varat samazināt informācijas noplūdes risku drukas datu sūtīšanas laikā un padarīt drukāšanu vēl drošāku. Izmantojiet šo funkciju, drukājot sevišķi konfidenciālus dokumentus.
Dokuments ar šifrēto aizsargāto drukāšanu iestatījumu izmaiņu ekrānā tiek attēlots kopā ar simbolu .
Lai drukātu šifrēto dokumentu, jums jāievada parole. Parolei ir jāsakrīt ar printera draiverī iestatīto paroli.
Papildinformāciju par iestatījumu vienumiem skatiet palīdzības sadaļā, noklikšķinot uz [Help] printera draivera iestatījumu ekrānā (tikai Windows).
Šifrēto aizsargāto drukāšanu nav iespējams izmantot Mac operētājsistēmā.
Lai izmantotu šifrēto aizsargāto drukāšanu, atveriet printera mapi , ar peles labo pogu noklikšķiniet uz iekārtas ikonas , atlasiet [Printer properties] , cilnē [Encrypted-P]skatiet sadaļu [Help]. Plašāku informāciju par printera mapes atvēršanu skatiet sadaļā Printera mapes parādīšana.
6W25-063