Personalizējamu vienumu saraksts

Katrs pieteiktais lietotājs var personalizēt tālāk norādītos vienumus.
Kategorija
Iestatījuma vērtība
Atbilstošie iestatījumi
Displeja valoda*1*2
Displeja valoda un tastatūras izkārtojums
Pieejamība*1*2
Atslēgas atkārtošanās iestatījumi
Apvērst ekrāna krāsas
Sākotnējais ekrāns*1*2
Ekrāns, kas tiek parādīts pēc pieteikšanās
Sākums*1*2
Personalizētas pogas
Laika josla*3*5
Sākums iestatījumi
Tīkls
SSID, tīkla atslēga, Automātiski iespējot/atspējot tiešo savienojumu piesakoties/atsakoties
Uzdevumu noklusējuma iestatījumi*1*2*3
Kopēt
Fakss
Skenēt un sūtīt*4
Skenēt un saglabāt*4
Piekļuve saglab.failiem
Īsinājumtaustiņi*1*2
Kopēt
Fakss
Skenēt un sūtīt
Iepriekš. iestatījumi*1*3*5
Kopēt
Fakss
Skenēt un sūtīt*4
Adrešu grāmata
Personalizēti adrešu saraksti*1
Grupas adrešu grāmatas*1*6 (no lietotāju grupas adrešu sarakstam 01 līdz lietotāju grupas adrešu sarakstam 50)
Saraksta secības maiņas nosacījumi*5
Skenēt un saglabāt
Piekļuve saglab.failiem
Drukāt
Automātiska drukāšana saskaņā ar pieteikšanās iestatījumiem
Autom. drukāt lietotāja darbus, ja veikta pieteikšanās
Cita
Atslēgu virkne*1
-
*1 Tiek dzēsts, ja ir norādīts iestatījums <Dzēst vecākos lietotāju iestatījumus>. <Darbība, ja tiek sasniegts maksimālais lietotāju skaits>
*2 Ja klienta iekārta sinhronizē pielāgotos iestatījumus pirmajā reizē, tad šā vienuma sinhronizācija var netikt pabeigta pirms iekārtas palaišanas.
*3 Sinhronizējot pielāgotos iestatījumus, šo vienumu var norādīt atsevišķām iekārtām, kas ietilpst daru koplietošanas tvērumā. (Citi servera iekārtai paredzēti iestatījumi ir nepieciešami iekārtā imageRUNNER ADVANCE ar servera funkciju.)
*4 Pat ja šis vienums ir iestatīts kā koplietojams, adresāti tiek atstāti tukši un netiek sinhronizēti.
*5 Šo vienumu nevar importēt no citas iekārtas vai eksportēt uz citu iekārtu. Iestatījumu datu importēšana/eksportēšana
*6 Jāizmanto pieteikšanās pakalpojums, kas atbalsta grupas funkciju (lietotāja autentifikācija atbalsta grupas funkciju).

Vienumi, kurus nevar personalizēt, bet var sinhronizēt, sinhronizējot pielāgotos iestatījumus

Tālāk norādītos vienumus nevar personalizēt, bet var koplietot starp vairākiem Canon daudzfunkciju printeriem, sinhronizējot pielāgotos iestatījumus.
Adresāts lietotāju grupas adrešu saraksta koplietošanai Adresātu reģistrēšana, izmantojot attālo interfeisu
Sākums iestatījumi (kad nav veikta pieteikšanās) Ekrāna <Sākums> pielāgošana
Iestatiet <Shared across All Devices> tā, lai iestatījumi <Koplietots> un <Ekrāntapetes iestatījumi> (ja nav veikta pieteikšanās) ekrānā <Sākums> tiktu koplietoti ar visām klienta iekārtām, izmantojot pielāgoto iestatījumu sinhronizāciju. Ja vēlaties šos iestatījumus pārvaldīt katrai klienta iekārtai atsevišķi, tad, pirmoreiz startējot pakalpojumu (kad neviena klienta iekārta nav savienota ar servera iekārtu), izvēlieties iestatījumu <Device-Specific (Not Shared)>. Dati var tikt inicializēti, ja datu koplietošanas tvērums tiek mainīts pēc pakalpojuma startēšanas. (Citi servera iekārtai paredzēti iestatījumi ir nepieciešami iekārtā imageRUNNER ADVANCE ar servera funkciju.)
Informāciju par atslēgu virkni skatiet sadaļā Lietotāju pārvaldība.
Ja iestatījumi <Pārslēgt valodu/tastatūru>, <Pieejamība> un <Personīgā SSID un tīkla atslēgas iestatījumi> nevarēja tikt atspoguļoti uzreiz pēc pieteikšanās, tie var tikt atspoguļoti, kad tas kļūst iespējams. Papildinformāciju sk. sadaļā Iestatījumu sinhronizēšanas uzsākšana.
6W25-0L7