Tiešā failu drukāšana, tos neatverot

 
Ar attālo lietotāja interfeisu ir iespējams drukāt datorā vai tīklā saglabātus failus tiešā veidā no iekārtas, neizmantojot printera draiveri. Lai izdrukātu failus, tos nav nepieciešams atvērt datorā.
1
Startējiet attālo interfeisu. Attālā interfeisa startēšana
2
Portāla lapā noklikšķiniet uz [Direct Print]. Attālā interfeisa ekrāns
3
Atlasiet faila formātu un pēc tam failu.
4
Norādiet nepieciešamos drukas iestatījumus.
Ja PDF failam ir iestatīta parole, nospiediet [Specify PDF File]  un ievadiet paroli sadaļā [Document Password]. Drukājot PDF failus, kas ir saistīti ar politikas serveri, atlasiet [Specify PDF File] , ievadiet politikas servera lietotājvārdu sadaļā [Policy Server User Name] un politikas servera paroli sadaļā [Policy Server Password].
Lai izdrukātu PDF failu, kura drukāšana ir aizliegta, vai lai augstā izšķirtspējā izdrukātu PDF failus, kas atļauj vienīgi drukāšanu zemā izšķirtspējā, ievadiet galveno paroli.
Atkarībā no atlasītā papīra izmēra PDF/XPS failu drukāšana var tikt atcelta.
5
Noklikšķiniet uz [Start Printing].
Tiek sākta drukāšana.
Failu sūtīšanas laikā neklikšķiniet vairākkārt uz [Start Printing]. Pretējā gadījumā failu darbība var tikt traucēta un faila sūtīšana var neizdoties.
Drukāšana var netikt veikta pareizi atkarībā no datiem.
Ja drukāšana, izmantojot tiešo druku, nav iespējama vai ir drukāšanas novietojuma novirze, failu atvēršana lietojumprogrammā un printera draivera izmantošana var nodrošināt pareizu drukāšanu.
6W25-066