Dažādas drukāšanas metodes

Šī sadaļa sniedz informāciju par drukāšanas metodi, izmantojot attālo interfeisu, un to, kā izdrukāt atmiņas nesējā saglabātu failu.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6W25-065