Blīvuma pielāgošana

 
Skenējot oriģinālus, varat iegūt skaidrākus rezultātus, manuāli pielāgojot blīvumu atkarībā no oriģināla satura. Piemēram, palielinot blīvumu, neskaidrās ar zīmuli rakstītās rakstzīmes kļūst vieglāk salasāmas.
1
Novietojiet oriģinālu. Oriģinālu novietošana
2
Nospiediet <Skenēt un sūtīt>. Ekrāns <Sākums>
3
Skenēšanas pamatfunkciju ekrānā norādiet adresātu. Skenēšanas pamatfunkciju ekrāns
4
Nospiediet <Opcijas>  <Blīvums>.
5
Pielāgojiet blīvumu un nospiediet <OK>.
Spiediet , lai palielinātu blīvumu. Spiediet , lai samazinātu blīvumu.
Fona blīvuma palielināšana
Varat nosūtīt/saglabāt skaidrus dokumentus, piemēram, laikrakstus vai dokumentus ar krāsainu fonu. Nospiediet <Autom.>, lai automātiski pielāgotu fona blīvumu.
Nospiediet <Pielāgot>, lai manuāli pielāgotu fona blīvumu, un pielāgojiet katras krāsas fona blīvumu, izmantojot opciju <Pielāgot katru krāsu>.
6
Nospiediet <Aizvērt>.
7
Nospiediet .
Tiek skenēti oriģināli un sākas nosūtīšana/saglabāšana.
6W25-06J