Tumšu apmaļu dzēšana skenēšanas laikā (dzēst kontūru)

 
Skenējot oriģinālus, kas ir mazāki par skenēšanas formātu, skenētajā attēlā var parādīties oriģinālu kontūru līnijas. Kad skenējat biezu grāmatu, var parādīties tumšas robežlīnijas. Šī funkcija ļauj jums izdzēst šīs kontūra līnijas un tumšās robežlīnijas. Tāpat iekārtu var iestatīt, lai tā nekopētu oriģinālu caurumduru caurumus.
Novietojiet dokumentu ar caurumdura caurumiem uz kopēšanas stikla. Ievietošana padevējā var izraisīt bojājumus.
1
Novietojiet oriģinālu. Oriģinālu novietošana
2
Nospiediet <Skenēt un sūtīt>. Ekrāns <Sākums>
3
Skenēšanas pamatfunkciju ekrānā norādiet adresātu. Skenēšanas pamatfunkciju ekrāns
4
Nospiediet <Opcijas> <Dzēst kontūras>.
5
Norādiet dzēšanas veidu un platumu.
Kontūru dzēšana dokumentu kopijās
1
Nospiediet <Dzēst oriģināla kontūras> un pārbaudiet opciju <Oriģ. formāts>.
Ja opcijā <Oriģ. formāts> redzamais formāts atšķiras no oriģināla formāta, nospiediet <Mainīt>, lai atlasītu vajadzīgo. Var skenēt tikai tādu formātu oriģinālus, kuri ir redzami skārienpaneļa displejā.
2
Nospiediet <Tālāk>.
3
Ievadiet dzēšamo kontūru platumu.
Tumšo robežlīniju dzēšana grāmatu kopijās
Varat izdzēst tumšās robežlīnijas centrā un kontūru līnijas, kas parādās, kad skenējat grāmatas atvēruma lapas.
1
Nospiediet <Dzēst grām. kontūras> un pārbaudiet opciju <Oriģ. formāts>.
Ja opcijā <Oriģ. formāts> redzamais formāts atšķiras no grāmatas formāta, nospiediet <Mainīt>, lai atlasītu vajadzīgo. Var skenēt tikai tādu formātu oriģinālus, kuri ir redzami skārienpaneļa displejā.
2
Nospiediet <Tālāk>.
3
Nospiediet <Centrā> vai <Puses> un ievadiet katras dzēšanas joslas platumu.
Caurumduru caurumu dzēšana dokumentu kopijās
1
Nospiediet <Dzēst iesējumu> un atlasiet caurumdura caurumu atrašanās vietu.
2
Nospiediet <Tālāk>.
3
Ievadiet dzēšanas platumu.
Ja vēlaties pielāgot platumu katrai apmalei atsevišķi, nospiediet <Dzēst oriģināla kontūras> vai <Dzēst grām. kontūras> un pēc tam nospiediet <Pielāgot neatkarīgi>, lai ievadītu dzēšanas joslu platumu.
Lietojot opciju <Dzēst iesējumu>, 4 mm platumā tiek izdzēstas arī tās malas, ko neesat atlasījis.
6
Nospiediet <OK> <Aizvērt>.
7
Nospiediet .
Tiek skenēti oriģināli un sākas nosūtīšana/saglabāšana.
6W25-06L