Skenēto oriģinālu pārbaude pirms sūtīšanas/saglabāšanas (Priekšskatījums)

 
Pirms sūtīšanas/saglabāšanas skenētos oriģinālus varat pārbaudīt priekšskatījuma ekrānā. Tāpat priekšskatījuma ekrānā varat arī dzēst, pārvietot vai mainīt lappušu secību.
1
Novietojiet oriģinālu. Oriģinālu novietošana
2
Nospiediet <Skenēt un sūtīt>. Ekrāns <Sākums>
3
Skenēšanas pamatfunkciju ekrānā norādiet adresātu. Skenēšanas pamatfunkciju ekrāns
4
Norādiet nepieciešamos skenēšanas iestatījumus. Dokumentu skenēšanas pamatdarbības
5
Nospiediet <Opcijas>  <Priekšskat.>  <Aizvērt>.
6
Nospiediet .
Tiek skenēti oriģināli un parādās priekšskatījuma ekrāns.
Lai atceltu skenēšanu, nospiediet <Atcelt> vai   <Jā>.
Ja parādās <Nospiediet taustiņu [Sākt], lai skenētu nāk. oriģinālu.>
7
Pārbaudiet oriģinālus priekšskatījuma ekrānā.
Rediģējiet oriģinālus priekšskatījuma ekrānā, ja tas ir nepieciešams.
Lappuses dzēšana
Lappuses pārvietošana
Lappušu atrašanās vietas maiņa
8
Nospiediet <Sākt sūtīšanu>.
Sākas sūtīšana/saglabāšana.
6W25-06Y