<Apkalpošana>

Šajā sadaļā aprakstīts, kā izmantot pamatiekārtas un padevēja automātiskās tīrīšanas funkciju.
<Tīrīt padevēju>
  <Pielāgošana/apkope>  <Apkalpošana>
Ja oriģinālā, kas skenēts, izmantojot padevēju, vai izdrukātajā lapā parādās švīkas, izmantojiet funkciju <Tīrīt padevēju>. Padevēja tīrīšana
<Tīrīt pārneses rullīti>
  <Pielāgošana/apkope>  <Apkalpošana>
Ja otra izdrukātā papīra puse ir izsmērēta, pēc vajadzības izpildiet funkciju <Tīrīt pārneses rullīti>.
<Tīrīt veltni>
  <Pielāgošana/apkope>  <Apkalpošana>
Izdrukātie attēli var būt gaiši vai izkropļoti, ja iekārtu izmanto uzreiz pēc uzstādīšanas, ja to ilgstoši nelieto vai nepārtraukti izmanto īpašo papīru augstā temperatūrā un vidē ar augstu mitruma līmeni. Ja izdrukātie attēli ir gaiši vai izkropļoti, nepieciešamības gadījumā veiciet automātisku veltņa tīrīšanu.
<Tīrīt spiediena veltni fiksācijai>
  <Pielāgošana/apkope>  <Apkalpošana>
Ja izdrukātā lapa ir netīra, izmantojiet funkciju <Tīrīt spiediena veltni fiksācijai>.
<Nomainīt tonera kasetni>
  <Pielāgošana/apkope>  <Apkalpošana>  <Pārbaudīt apkopes metodi>
Atskaņo videoklipu, kurā izskaidrots, kā nomainīt tonera kasetni. Pat tad, ja pašlaik nomaiņa nav nepieciešama, varat noskatīties paraugdemonstrējuma videoklipu, lai izprastu, kā tas darāms.
<Izņemt iestrēgušo papīru (piemērs)>
  <Pielāgošana/apkope>  <Apkalpošana>  <Pārbaudīt apkopes metodi>
Atskaņo videoklipu, kurā izskaidrots, kā izņemt iestrēgušu papīru. Pat tad, ja pašlaik papīrs nav iestrēdzis, varat noskatīties paraugdemonstrējuma videoklipu, lai uzzinātu, kā tas darāms.
<Veltņa bloks>
  <Pielāgošana/apkope>  <Apkalpošana>  <Inicializēt pēc detaļu nomaiņas>
Pēc veltņa bloka maiņas izpildiet funkciju <Veltņa bloks>, lai sāktu inicializāciju.
6W25-0F7