<Pielāgošana/apkope>

Vienums
Apraksts
Šajā sadaļā aprakstīts, kā pielāgot attēlu kvalitāti kopēšanai un drukāšanai.
Šajā sadaļā aprakstīts, kā izmantot pamatiekārtas un padevēja automātiskās tīrīšanas funkciju.
6W25-0F5