<Datu pārvaldība>

Varat konfigurēt iestatījumus iekārtas iestatījumu vai datu, piemēram, Adrešu sarakstu izmantošanai.
<Importēt no USB atmiņas>
  <Pārvaldības iestatījumi>  <Datu pārvaldība>  <Importēt/eksportēt>
Varat importēt visu iestatījumu informāciju no USB atmiņas ierīces.
<Eksportēt USB atmiņā>
  <Pārvaldības iestatījumi>  <Datu pārvaldība>  <Importēt/eksportēt>
Varat eksportēt visu iestatījumu informāciju USB atmiņas ierīcē.
<Importēt rezultāta atskaiti>
  <Pārvaldības iestatījumi>  <Datu pārvaldība>  <Importēt/eksportēt>
Izvēlieties, lai drukātu importēšanas rezultātu pārskatu.
<Ierobežot import./eksport. no tīmekļa pakalpojuma>
  <Pārvaldības iestatījumi>  <Datu pārvaldība>  <Importēt/eksportēt>
Izvēlieties, vai ierobežot darbības ar importēšanu un eksportēšanu, izmantojot tīmekļa lietojumprogrammas, kas nav Remote UI (Attālais lietotāja interfeiss).
<Inicializēt visus datus/iestatījumus>
  <Pārvaldības iestatījumi>  <Datu pārvaldība>
Izvēlieties, lai visus iekārtas iestatījumus atjaunotu uz rūpnīcas noklusējuma vērtībām un pilnībā dzēstu iekārtā saglabātos datus. Šo iestatījumu parasti nav nepieciešams lietot, taču tas noder, lai izdzēstu personisku vai konfidenciālu informāciju, pirms nododat iekārtu pārstrādei. Visu datu/iestatījumu inicializēšana
6W25-0FW