<Pārvaldības iestatījumi>

Varat konfigurēt, piemēram, ar lietotāju, iekārtu un datu pārvaldību saistītos iestatījumus, lai nodrošinātu efektīvu un drošu iekārtas izmantošanu.
Vienums
Apraksts
Varat konfigurēt iestatījumus iekārtas lietotāju pārvaldībai, izmantojot lietotāju autentificēšanas lietojumprogrammu.
Varat pārvaldīt informāciju par aparatūru un darbībām, kā arī dažādus datus, kas ir nepieciešami, izmantojot iekārtas funkcijas.
Varat reģistrēt licences un konfigurēt ar iekārtai pieejamo programmatūru un sistēmas iespējām saistītos iestatījumus.
Varat konfigurēt iestatījumus iekārtas iestatījumu vai datu, piemēram, Adrešu sarakstu izmantošanai.
Varat norādīt ar lietotāju autentifikācijas funkciju, paroli un šifrēšanu saistītos iestatījumus.
6W25-0FL