<Drošīb. iestatījumi>

Varat norādīt ar lietotāju autentifikācijas funkciju, paroli un šifrēšanu saistītos iestatījumus.
<Aizliegt autentifikāciju, izmantojot nodaļas ID un PIN>
  <Pārvaldības iestatījumi>  <Drošīb. iestatījumi>  <Autentifikācijas/paroles iestatījumi>  <Autentifikācijas funkcijas iestatījumi>
Izvēlieties, vai aizliegt autentifikāciju ar nodaļas ID un PIN, izmantojot printeri/skeneri. Ja ir izvēlēts iestatījums <Iesl.>, autentifikācija ar sistēmas administratora ID un PIN tiek aizliegta arī, izmantojot ierīces pārvaldības programmatūru.
<Bloķēšanas iestatījumi>
  <Pārvaldības iestatījumi>  <Drošīb. iestatījumi>  <Autentifikācijas/paroles iestatījumi>  <Autentifikācijas funkcijas iestatījumi>
Izvēlieties, vai neļaut lietotājiem pieteikties konkrētu laika periodu pēc tam, kad veikts noteikts skaits secīgu nederīgu pieteikšanās mēģinājumu. Šis iestatījums nav piemērojams autentifikācijai ar nodaļas ID vai PIN un Pastkastītes autentifikācijai.
<Aizliegt autentif. paroles saglabāšanu kešatmiņā>
  <Pārvaldības iestatījumi>  <Drošīb. iestatījumi>  <Autentifikācijas/paroles iestatījumi>  <Paroļu iestatījumi>
Izvēlieties, vai aizliegt pieteikšanās laikā ievadītas paroles saglabāšanu kešatmiņā.
<Rādīt brīdinājumu, ja tiek lietota noklusējuma parole>
  <Pārvaldības iestatījumi>  <Drošīb. iestatījumi>  <Autentifikācijas/paroles iestatījumi>  <Paroļu iestatījumi>
Izvēlieties, vai tad, kad administrators iekārtā piesakās, izmantojot noklusējuma lietotājvārdu un paroli, rādīt paroles maiņas logu.
<Ļaut izmantot noklusējuma paroli attālai piekļuvei>
  <Pārvaldības iestatījumi>  <Drošīb. iestatījumi>  <Autentifikācijas/paroles iestatījumi>  <Paroļu iestatījumi>
Izvēlieties, vai atļaut noklusējuma paroles izmantošanu, lai pieteiktos, izmantojot Remote UI (Attālo lietotāja interfeisu).
<Minimālā garuma iestatījumi>
  <Pārvaldības iestatījumi>  <Drošīb. iestatījumi>  <Autentifikācijas/paroles iestatījumi>  <Paroļu iestatījumi>
Varat iestatīt minimālo paroles rakstzīmju skaitu, kas tiek pieprasīts, reģistrējot paroli, lai novērstu vienkāršu paroļu izmantošanu. Kad ir iestatīts paroles garums, nav iespējams reģistrēt lietotāju, ja paroles lauks ir tukšs.
<Derīguma perioda iestatījumi>
  <Pārvaldības iestatījumi>  <Drošīb. iestatījumi>  <Autentifikācijas/paroles iestatījumi>  <Paroļu iestatījumi>
Lai novērstu paroļu vienkāršošanu, varat iestatīt paroles derīguma periodu, lai pēc noteikta laika lietotājam liktu nomainīt paroli.
<Liegt secīgi izmantot 3 identiskas rakstz. vai vairāk>
  <Pārvaldības iestatījumi>  <Drošīb. iestatījumi>  <Autentifikācijas/paroles iestatījumi>  <Paroļu iestatījumi>
Varat iestatīt ierobežojumu, lai parolē secīgi nevarētu izmantot vienu rakstzīmi trīs vai vairāk reizes.
<Lietojiet vismaz 1 lielo burtu>
  <Pārvaldības iestatījumi>  <Drošīb. iestatījumi>  <Autentifikācijas/paroles iestatījumi>  <Paroļu iestatījumi>
Varat ierobežot, lai paroli atļautu reģistrēt tikai tad, ja tā satur vismaz vienu lielo burtu.
<Lietojiet vismaz 1 mazo burtu>
  <Pārvaldības iestatījumi>  <Drošīb. iestatījumi>  <Autentifikācijas/paroles iestatījumi>  <Paroļu iestatījumi>
Varat ierobežot, lai paroli atļautu reģistrēt tikai tad, ja tā satur vismaz vienu mazo burtu.
<Lietot vismaz 1 ciparu>
  <Pārvaldības iestatījumi>  <Drošīb. iestatījumi>  <Autentifikācijas/paroles iestatījumi>  <Paroļu iestatījumi>
Varat ierobežot, lai paroli atļautu reģistrēt tikai tad, ja tā satur vismaz vienu ciparu.
<Lietot vismaz 1 simbolu>
  <Pārvaldības iestatījumi>  <Drošīb. iestatījumi>  <Autentifikācijas/paroles iestatījumi>  <Paroļu iestatījumi>
Varat ierobežot, lai paroli atļautu reģistrēt tikai tad, ja tā satur vismaz vienu simbolu.
<Aizliegt vājas šifrēšanas lietojumu>
  <Pārvaldības iestatījumi>  <Drošīb. iestatījumi>  <Šifrēšanas iestatījumi>
Izvēlieties, vai ierobežot vājas šifrēšanas vai atslēgas un sertifikāta ar vāju šifrēšanu, izmantošanu Pārvaldības funkcijas
<Formatēt šifrēšanas metodi uz FIPS 140-2>
  <Pārvaldības iestatījumi>  <Drošīb. iestatījumi>  <Šifrēšanas iestatījumi>
Norādiet, vai funkciju, kas izmanto šifrēšanu, padarīt atbilstošu FIPS 140-2.
<Pārbaudīt sistēmu startējot>
  <Pārvaldības iestatījumi>  <Drošīb. iestatījumi>
Varat iestatīt, lai iekārta uzsākšanas laikā pārbauda programmatūras un instalēto lietojumprogrammu integritāti.
6W25-0FX