<Preferences>

Vienums
Apraksts
Šajā sadaļā aprakstīts, kā reģistrēt papīra iestatījumus.
Šajā sadaļā aprakstīti skārienekrāna iestatījumi.
Šajā sadaļā aprakstīti taimera un enerģijas iestatījumi.
Šajā nodaļā aprakstīti tīkla iestatījumi.
Šajā sadaļā aprakstīti USB iestatījumi.
Šajā sadaļā aprakstīti iestatījumi pieejamības uzlabošanai, piemēram, atkārtošanas ātrums, kad taustiņi tiek nospiesti un turēti, kā arī — vai izmantot pārvilkšanas darbības.
6W25-0EX