<Ārējs interfeiss>

Šajā sadaļā aprakstīti USB iestatījumi.
<Lietot kā USB ierīci>
  <Preferences>  <Ārējs interfeiss>  <USB iestatījumi>
Varat iestatīt, vai iekārtu izmantot kā USB ierīci.
<Lietot AddOn draiveri USB ievades ierīcei>
  <Preferences>  <Ārējs interfeiss>  <USB iestatījumi>
Varat iestatīt, vai USB ievades ierīces pievienošanai izmantot AddOn draiveri.
<Lietot AddOn draiveri USB krātuves ierīcei>
  <Preferences>  <Ārējs interfeiss>  <USB iestatījumi>
Varat iestatīt, vai AddOn draiveri izmantot ārējai USB krātuvei.
<Lietot USB krātuves ierīci>
  <Preferences>  <Ārējs interfeiss>  <USB iestatījumi>
Varat norādīt, vai atļaut ārēju USB krātuves ierīču izmantošanu.
6W25-0F3