Rādīt iestatījumus

Informāciju par vienumiem, kas kolonnā "Importēt visas funkcijas" apzīmēti ar “A”, “B”, “C” un “Nē”, skatiet sadaļā Importēt visas funkcijas.
Vienums
Iestatījumu apraksts
Iekārtas administrators
Tīkla administrators
Var iestatīt, izmantojot attālo lietotāja interfeisu
Importēt visas funkcijas
Vienuma nosaukums, eksportējot ar attālo lietotāja interfeisu
<Noklus. ekrāns pēc startēšanas/atjaunošanas>
<Sākums>, <Kopēt>, <Fakss>*1, <Skenēt un sūtīt>, <Skenēt un saglabāt>, <Piekļuve saglab.failiem>, <Faksa/i-faksa iesūtne>, <Remote Scanner>, <Apmācība>, <Adr./pārs. iestatījumi>, <Drukāt>, <WSD skenēšana>, <Skenēt mobilai ierīcei>, <Mobilais portāls>, <uniFLOW Online Setup>
C
Settings/Registration Basic Information
<Atvērt statusa pārrauga ekrānu>: <Iesl.>, <Izsl.>
<Noklusējuma ekrāns (statusa pārraugs)>
<Noklus. statusa veids>: <Kopēt/druk.>, <Sūtīt>, <Saņemt>, <Saglabāt>, <Izejmateriāli/citi>
C
Settings/Registration Basic Information
<Statuss/žurnāls>: <Darba statuss>, <Darbu žurnāls>
<Dati> (<Kopēt/druk.>, <Darba statuss>): <Drukāt>, <Kopēt>
<Dati> (<Sūtīt>, <Darba statuss>): <Sūtīt>, <Fakss>
<Dati> (<Saņemt>, <Darba statuss>): <Fakss>, <Pāradresēt>
<Dati> (<Kopēt/druk.>, <Darbu žurnāls>): <Kopēt>, <Printer>, <Lokālā druka>, <Saņ. darba druka>, <Drukāt atskaiti>
<Dati> (<Sūtīt>, <Darbu žurnāls>): <Sūtīt>, <Fakss>
<Dati> (<Saņemt>, <Darbu žurnāls>): <Saņemt>, <Fakss>
<Rādīt faksa funkciju>*1
<Iesl.>, <Izsl.>
C
Settings/Registration Basic Information
<Iespējot faksu skenēšanas un sūtīšanas funkcijā>: <Iesl.>, <Izsl.>
<Saglabāšanas vietas attēlojuma iestatījumi>
<Tīkls>: <Iesl.>, <Izsl.>
C
Settings/Registration Basic Information
<Atmiņas ierīce>: <Iesl.>, <Izsl.>
<Pārslēgt valodu/tastatūru>
<Valoda>, <Tastatūras izkārt.>
C
Settings/Registration Basic Information
<Rādīt pogu Pārslēgt valodu/tastatūru>
<Iesl.>, <Izsl.>
C
Settings/Registration Basic Information
<Lietot tastatūras pārslēga fiksācijas funkciju>
<Iesl.>, <Izsl.>
C
Settings/Registration Basic Information
<Tastatūrai reģistrētās rakstzīmes>
<Reģistrēt/rediģēt>, <Dzēst>
C
Settings/Registration Basic Information
<Rādīt ziņojumu par atlikušo papīru>
<Iesl.>, <Izsl.>
C
Settings/Registration Basic Information
<Kopiju skaits/darba ilguma statuss>
<Iesl.>, <Izsl.>
C
Settings/Registration Basic Information
<Paziņot, kad jātīra oriģinālu skenēšanas laukums>
<Iesl.>, <Izsl.>
C
Settings/Registration Basic Information
<Papīra veida izvēles ekrāna prioritāte>
<Vienkāršs>, <Detalizēti>
C
Settings/Registration Basic Information
<Pārslēgt milimetru/collu ievadi>
<Milimetri>, <Colla>
C
Settings/Registration Basic Information
<Apstiprināt, ievietojot papīru papīra atvilktnē>
<Iesl.>, <Izsl.>
C
Settings/Registration Basic Information
<Rādīt sistēmā ienākuša lietotāja vārdu>
<Ekrāna augšdaļā> (<Lietotājvārds>, <Rādīt nosaukumu>), <Ekrāna apakšdaļā>, <Izsl.>
C
Settings/Registration Basic Information
<IP adreses rādīšanas iestatījumi>
<Iesl.>, <Izsl.>
C
Settings/Registration Basic Information
<Displeja skenēšana mobilajai ierīcei>
<Iesl.>, <Izsl.>
C
Settings/Registration Basic Information
<Rādīt mobilo portālu>
<Iesl.>, <Izsl.>
C
Settings/Registration Basic Information
<Rādīt QR kodu mobilajā portālā>
<Iesl.>, <Izsl.>
C
Settings/Registration Basic Information
*1: Apzīmē vienumus, kas tiek parādīti tikai tad, ja lietošanai ir pieejami attiecīgie papildaprīkojuma produkti.
6W25-0CF