Preferences

Dažus vienumus var iestatīt, izmantojot Remote UI (Attālo lietotāju interfeisu). Izmantojiet ierīces vadības paneli, lai iestatītu vienumus, kurus nav iespējams iestatīt, izmantojot Remote UI (Attālo lietotāja interfeisu).
Nosaukumi Remote UI (Attālajā lietotāja interfeisā) var atšķirties.
6W25-0CC