Papīra iestatījumi

Informāciju par vienumiem, kas kolonnā "Importēt visas funkcijas" apzīmēti ar “A”, “B”, “C” un “Nē”, skatiet sadaļā Importēt visas funkcijas.
Vienums
Iestatījumu apraksts
Iekārtas administrators
Tīkla administrators
Var iestatīt, izmantojot attālo lietotāja interfeisu
Importēt visas funkcijas
Vienuma nosaukums, eksportējot ar attālo lietotāja interfeisu
<Papīra iestatījumi>
Papīra avots
<Iestatīt>:
<Parasts 1 (64-75 g/m2)>, <Parasts 2 (76-90 g/m2)>, <Krāsains (64-80 g/m2)>, <Pārstrādāts>, <Perforēts>
<Pielāgots formāts>
*1
B*2
Settings/Registration Basic Information
<Papīra veida pārvaldības iestatījumi>
<Dati/rediģēt>
<Nosaukums>, <Kategorija>, <Pamata svars>, <Pabeigt>, <Veids>, <Krāsās>, <Izmantot kā veidnes papīru>, <Mitrās vides režīms>, <Pielāgot papīra atdalīšanu>
<Dublēt>, <Dzēst>
C*3
Paper Type Management Settings
<Reģistrēt izlases papīru (universālajam paliktnim)>
<P1> uz <P30>:
<Reģistr./rediģēt>, <Pārdēvēt>, <Dzēst>
B
Settings/Registration Basic Information
<Universālā paliktņa noklusējumi>
<Lietot priekšiestat.> (<Reģistrēt>)
<Vienmēr norādīt> (<Standarta>, <Izlases papīrs>)
B
Settings/Registration Basic Information
<Reģistrēt pielāgotu formātu>
<S1> uz <S4>:
<Reģistr./rediģēt>, <Pārdēvēt>, <Dzēst>
B
Settings/Registration Basic Information
*1: <Pielāgots formāts> un <Aploksne> nevar iestatīt Remote UI (Attālā lietotāja interfeisā).
*2: Izmantojot funkciju Importēt visu, nevar importēt vienumu<Pielāgots formāts>.
*3: Funkcija <Izmantot kā veidnes papīru> ir iekļauta kategorijā "A".
6W25-0CE