Laika/enerģijas iestatījumi

Informāciju par vienumiem, kas kolonnā "Importēt visas funkcijas" apzīmēti ar “A”, “B”, “C” un “Nē”, skatiet sadaļā Importēt visas funkcijas.
Vienums
Iestatījumu apraksts
Iekārtas administrators
Tīkla administrators
Var iestatīt, izmantojot attālo lietotāja interfeisu
Importēt visas funkcijas
Vienuma nosaukums, eksportējot ar attālo lietotāja interfeisu
<Pielāgot laiku>
No 00:00 līdz 23:59, ar soli viena minūte
-
<Datuma/laika iestatījumi>
Datuma un laika iestatījums (12 ciparu skaitlis)
Settings/Registration Basic Information
<Laika josla>: UTC-12:00 līdz UTC+00:00 līdz UTC+14:00
C
Settings/Registration Basic Information
<Vasaras laiks>: <Iesl.>, <Izsl.>
C
Settings/Registration Basic Information
<Sāk. dat.> (<Mēnesis>/<Diena>/<Laiks> (0 līdz 23)),
<Beigu dat.> (<Mēnesis>/<Diena>/<Laiks> (0 līdz 23))
C
Settings/Registration Basic Information
<Laika formāts>
<24 stundas>, <12 stundas>
C
Settings/Registration Basic Information
<Ātrās startēšanas iestatījumi galv. strāvai>
<Iesl.>, <Izsl.>
C
Settings/Registration Basic Information
<Autom. atiestatīšanas laiks>
0 min=Izslēgts, no desmit līdz 50 sekundēm ar soli desmit sekundes, no 1 līdz 2, līdz deviņām minūtēm ar soli viena minūte
C
Settings/Registration Basic Information
<Ierobežot autom. atiestatīšanas laiku>
<Iesl.>, <Izsl.>
C
Settings/Registration Basic Information
<Funkcija pēc autom. atiestatīšanas>
<Noklusējuma funkcija>, <Atlasītā funkcija>
C
Settings/Registration Basic Information
<Autom. izslēgšanās laiks>
0 hr=Izslēgts, no 1 līdz 4, līdz 8 stundām ar soli viena stunda
C
Settings/Registration Basic Information
<Autom. iknedēļas izslēgšanās taimeris>
No <Svētdiena> līdz <Sestdiena>, no 00:00 līdz 23:59, ar soli viena minūte
C
Settings/Registration Basic Information
<Miega režīma automātiskās ieslēgšanās laiks>
10 sekundes, 1 minūte, 2 minūtes, 10 minūtes, 15 minūtes, 20 minūtes, 30 minūtes, 40 minūtes, 50 minūtes, 1 stunda
C
Settings/Registration Basic Information
<Enerģijas lietošana miega režīmā>
<Zems>, <Augsta>
C
Settings/Registration Basic Information
<Autom. iknedēļas miegā pāriešanas taimeris>
No <Svētdiena> līdz <Sestdiena>, no 00:00 līdz 23:59, ar soli viena minūte
C
Settings/Registration Basic Information
<Miega režīma pārtraukšanas laika iestatījumi>
No 00:00 līdz 23:59, ar soli viena minūte
C
Settings/Registration Basic Information
6W25-0CH