Volume Settings

Informāciju par vienumiem, kas kolonnā "Importēt visas funkcijas" apzīmēti ar “A”, “B”, “C” un “Nē”, skatiet sadaļā Importēt visas funkcijas.
Vienums
Iestatījumu apraksts
Iekārtas administrators
Tīkla administrators
Var iestatīt, izmantojot attālo lietotāja interfeisu
Importēt visas funkcijas
Vienuma nosaukums, eksportējot ar attālo lietotāja interfeisu
<Faksa skaļuma iestatījumi>
<Signaliz.skaļums>
No 0 līdz 1, līdz 3
C
Settings/Registration Basic Information
<Skaļ. pārraudz.>
No 0 līdz 1, līdz 3
C
Settings/Registration Basic Information
<Citi skaļuma iestatījumi>
<Ievades signāls>: <Iesl.>, <Izsl.>
<Nederīgas ievadnes sign.>: <Iesl.>, <Izsl.>
<Rezervju papildin. signāls>: <Iesl.>, <Izsl.>
<Oriģināla aizmirš. signāls>: <Iesl.>, <Izsl.>
<Kļūdas signāls>: <Iesl.>, <Izsl.>
<Darbaa izpildes signāls>: <Iesl.>, <Izsl.>
<Miega režīma signāls>: <Iesl.>, <Izsl.>
<Pieteikšanās signāls>: <Iesl.>, <Izsl.>
<Atm.SAŅ/SŪT beigu sign.>: <Iesl.>, <Izsl.>
<Atm.SAŅ/SŪT kļūd. sign.>: <Iesl.>, <Izsl.>
C
Settings/Registration Basic Information
6W25-0CR