Sagatavošana pirms lietošanas

Iestatiet iekārtu, secīgi izpildot 1.–4. darbību. Lai iegūtu detalizētu informāciju un skatītu attiecīgās lapas, noklikšķiniet uz saites. Lai vienlaikus nodrošinātu drošu iekārtas lietošanu, apstipriniet Nesankcionētas piekļuves novēršana.
1. darbība
2. darbība
Tīkla vides iestatīšana nav iekļauta iestatīšanas vednī. Ja nepalaižat iestatīšanas vedni, iestatīšanu sāciet no šīs procedūras.
3. darbība
4. darbība
PADOMI
Iestatīšana no programmas Remote UI
Kad esat pabeidzis tīkla vides iestatīšanu, varat efektīvi iestatīt iekārtu no programmas Remote UI. Attālā interfeisa startēšana
Mazāks iestatīšanas laiks, importējot datus no citām iekārtām
Ja jums ir jebkurš cits Canon vairākfunkciju printeris un pirms tam saglabājat (eksportējat) tā reģistrētos iestatīšanas datus datorā, tādu iestatīšanas saturu kā adrešu grāmata un papīra tipa iestatījums var uzreiz lietot, importējot tos iekārtā. Iestatījumu datu importēšana/eksportēšana
6W25-001