Tīkla iestatījuma bloķēšanas atcelšana

Pēc noklusējuma tīkla iestatījumiem tiek lietota drošības bloķēšana, lai novērstu nejauši veiktas izmaiņas. Lai tos mainītu, atbloķējiet drošības bloķēšanu.
  <Preferences> <Tīkls> <Apstiprināt tīkla savienojumu iestatījumu izmaiņas> <Iesl.> <OK>
Ja ir izvēlēts iestatījums <Izsl.>, tīkla iestatījumus nevar skatīt vai mainīt. Turklāt netiek parādīti ar tīklu saistītie kļūdu ziņojumi.
6W25-007