Savienojuma izveide ar vadu LAN

Savienojiet iekārtu ar datoru, izmantojot maršrutētāju un LAN kabeli.
Maršrutētājs un LAN kabelis nav iekļauts iekārtas komplektācijā, tādēļ sagatavojiet tos atsevišķi.
Iekārta atbalsta 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T Ethernet.
Lai izveidotu savienojumu, izmantojot 100BASE-TX/10BASE-T, izmantojiet 5. kategorijas vītā pāra kabeli. Lai izveidotu savienojumu, izmantojot 1000BASE-T, ieteicams izmantot uzlabotu 5. kategorijas vītā pāra kabeli.
Ja tiek kopā izmantotas ierīces, kas atbalsta 1000BASE-T, 100BASE-TX un 10BASE-T, ir nepieciešama ierīce (piemēram, komutēšanas centrmezgls), kas atbalsta visus Ethernet tipus. Lai iegūtu papildinformāciju, sazinieties ar personu, kas ir atbildīga par pakalpojumu.
1
Savienojiet iekārtu ar maršrutētāju, izmantojot LAN kabeli.
Iebīdiet savienotāju, līdz tas ar klikšķi nofiksējas vietā.
6W25-009