Savienojuma iestatīšana, norādot detalizētus iestatījumus

Ja vēlaties detalizēti norādīt drošības iestatījumus vai ja neizdodas izveidot bezvadu savienojumu, izmantojot citas procedūras, ievadiet visu nepieciešamo bezvadu LAN savienojuma informāciju manuāli. Pirms tam noskaidrojiet un pierakstiet informāciju par SSID, tīkla atslēgu, drošības standartu vai autentifikācijas/šifrēšanas metodi utt. SSID un tīkla atslēgas pārbaude
1
Nospiediet .
2
Nospiediet <Preferences>  <Tīkls>  <Bezvadu LAN>  <Bezvadu LAN iestatījumi>  <Cits (iestatīt manuāli)>.
3
Nospiediet <Ievadīt manuāli>.
4
Nospiediet <SSID> un ievadiet sagatavoto SSID.
5
Sadaļā <Drošīb. iestatījumi> norādiet drošības iestatījumus.
WEP lietošana
1
Nospiediet <WEP>.
2
Izvēlieties autentifikācijas metodi.
Lai WEP atslēgu izmantotu kā paroli, nospiediet <Koplietota atslēga>.
Nospiežot <Atvērta sistēma>, iekārtā rodas autentifikācija, ja ir iestatīts bezvadu maršrutētājā. Ja tā notiek, iekārta iestatījumu automātiski nomaina uz <Koplietota atslēga> un mēģina savienojumu veidot vēlreiz.
3
Izvēlieties rediģējamo WEP atslēgu.
Nospiediet jebkuru no šīm atslēgām: <1. WEP atslēga>–<4. WEP atslēga>.
4
Ievadiet sagatavoto tīkla atslēgu.
5
Izvēlieties izmantojamo WEP atslēgu.
6
Nospiediet <OK>.
WPA-PSK vai WPA2-PSK lietošana
1
Nospiediet <WPA/WPA2-PSK>.
2
Izvēlieties šifrēšanas metodi.
Lai iekārtu iestatītu automātiski izvēlēties AES-CCMP vai TKIP atbilstoši bezvadu maršrutētāja iestatījumam, nospiediet <Autom.>.
3
Nospiediet <PSK> un ievadiet sagatavoto tīkla atslēgu.
4
Nospiediet <OK>.
WPA-EAP vai WPA2-EAP lietošana
1
Nospiediet <WPA/WPA2-EAP>.
2
Nospiediet <OK>.
6
Nospiediet <OK>.
 Kad ir noteikts bezvadu LAN maršrutētājs un konfigurācija ir pabeigta, tiek parādīts ekrāns <Ir savienojums.>.
6W25-00H