Savienojuma iestatīšana, izmantojot WPS spiedpogas režīmu

Ja bezvadu maršrutētājs atbalsta WPS (Wi-Fi aizsargātas iestatīšanas) spiedpogas režīmu, varat ērti izveidot savienojumu, izmantojot uz maršrutētāja esošo WPS pogu.
  <Preferences>  <Tīkls>  <Bezvadu LAN>  <Bezvadu LAN iestatījumi>  <WPS spiedpogas rež.>  nospiediet un turiet bezvadu maršrutētāja WPS pogu
Kad ir noteikts bezvadu LAN maršrutētājs un konfigurācija ir pabeigta, tiek parādīts ekrāns <Ir savienojums.>.
Atkarībā no tīkla ierīces WPS poga, iespējams, jātur nospiesta 2 sekundes vai ilgāk. Palīdzību skatiet tīkla ierīces lietošanas rokasgrāmatās.
Ja bezvadu maršrutētājā ir iestatīta WEP autentifikācijas lietošana, iespējams, nevarēsit izveidot savienojumu, izmantojot WPS.
6W25-00C