Padevējā iestrēdzis papīrs

Pārbaudiet papīra iestrēgšanas vietu ekrānā un veiciet tālāk norādītās darbības, lai izņemtu oriģinālu.
Šīs darbības ir jāveic tikai iekārtai imageRUNNER 2425i.
1
Izņemiet no oriģinālu padeves teknes visus oriģinālus.
2
Pārbaudiet, vai padevēja vākā nav iestrēdzis oriģināls.
Pavelciet sviru, lai atvērtu padevēja vāku.
Ja oriģināls ir iestrēdzis, uzmanīgi izvelciet to bultiņas norādītajā virzienā.
3
Pārbaudiet, vai oriģinālu izvades teknē nav iestrēdzis oriģināls.
Pagrieziet zaļo zobratu pretēji pulksteņrādītāju kustības virzienam.
Ja oriģināls ir iestrēdzis, uzmanīgi izvelciet to bultiņas norādītajā virzienā.
4
Pārbaudiet, vai padevēja iekšējā vākā nav iestrēdzis oriģināls.
Atveriet padevēja iekšējo vāku.
Ja oriģināls ir iestrēdzis, uzmanīgi izvelciet to bultiņas norādītajā virzienā.
Aizveriet padevēja iekšējo vāku.
5
Pēc visu iestrēgušo oriģinālu izņemšanas aizveriet padevēja vāku.
6
Paceliet padevēju un pārbaudiet, vai ir iestrēdzis oriģināls.
Paceliet padevēju un pārbaudiet vietu, kas apzīmēta ar .
Ja oriģināls ir iestrēdzis, uzmanīgi izvelciet to bultiņas norādītajā virzienā.
7
Nolaidiet padevēju sākotnējā pozīcijā.
Turpiniet izpildīt ekrānā redzamās norādes, lai turpinātu pārtraukto darbību vai turpinātu iestrēgušā papīra izņemšanu.
Aizverot padevēju, neskatieties kopēšanas stikla izstarotajā gaismā.
6W25-0J8