Iestrēguša papīra izņemšana

Ja iestrēgst papīrs, ekrānā tiek parādīts ziņojums, iestrēgšanas vieta un veicamās darbības papīra izņemšanai. Ja, vadoties pēc ekrāna, joprojām nezināt, kā izņemt iestrēgušo papīru, skatiet Papīra iestrēgšanas vietas, lai izņemtu iestrēgušo papīru. Informāciju par piesardzības pasākumiem saistībā ar iestrēguša papīra izņemšanu skatiet rokasgrāmatas Darba sākšana sadaļā Svarīgi drošības norādījumi.
Pēc visa iestrēgušā papīra izņemšanas, nekavējoties noņemiet rokas no iekārtas un papildaprīkojuma, lai rullīši neaizķertu apģērbu un rokas.
Piesardzības pasākumi iestrēguša papīra izņemšanai
Izņemiet visu iestrēgušo papīru, neizslēdzot strāvu. Izslēdzot strāvu, tiek dzēsti dati, kas tiek drukāti.
Ievērojiet īpašu piesardzību faksa dokumenta saņemšanas laikā.
Ja papīrs tiek saplēsts, pārliecinieties, ka ir izņemti visi gabaliņi.
Iekārtā iestrēgušo papīru nevelciet ārā ar spēku. Ar spēku velkot papīru, var sabojāt iekārtas daļas.
Ja papīru nevar izņemt, sazinieties ar vietējo Canon pilnvaroto tirgotāju.

Ja papīrs iestrēgst regulāri

Papīra iestrēgšanas vietas

Informācijai par papīra iestrēgšanas vietām un iestrēguša papīra izņemšanas metodēm skatiet tālāk redzamo attēlu un atsauces.
Papīrs var nebūt iestrēdzis vietā, kuru pārbaudāt. Pat tādā gadījumā izpildiet ekrānā redzamos norādījumus, lai pārbaudītu visas vietas.
Ekrāns, kas norāda uz iestrēgušu papīru, tiek paradīts atkārtoti, līdz izņemat iestrēgušo papīru.
Ja ekrānā, kas norāda uz iestrēgušu papīru, nospiežat <Aizvērt>, iespējams, varēsiet turpināt veikt darbības un norādīt iestatījumus, kaut arī neizņemat iestrēgušo papīru nekavējoties.
Izņemiet papīru tikai no tās vietas, kas ekrānā ir norādīta kā papīra iestrēgšanas vieta. Pretējā gadījumā papīrs var iestrēgt citās vietās vai drukātajos dokumentos var būt trūkstošas lapas.
6W25-0J7