Universaliajame dėkle įdėto popieriaus formato ir tipo fiksavimas

Jei universaliajame dėkle visada naudojate to paties formato ir tipo popierių, rekomenduojama universaliajam dėklui nustatyti popieriaus formato ir tipo parametrus. Tai yra patogu, nes taupant laiką ir darbą kaskart dedant popierių į universalųjį dėklą nereikės nustatyti parametrų.
1
Spustelėkite .
2
Paspauskite <Nuostatos>  <Popieriaus parametrai>  <Univ. dėklo numatytieji parametrai>.
3
Paspauskite <Iš anksto nust. naudojimas>  <Įregistravimas>.
4
Pasirinkite popieriaus formatą.
Kai registruojamas standartinio formato popierius
Kai registruojamas pasirinktinio formato popierius
Kai registruojami vokai
5
Pasirinkite popieriaus tipą ir paspauskite <Gerai>.
6
Paspauskite <Gerai>.
7
Paspauskite <Uždaryti>.
6W24-02E