Stalčiuje įdėto popieriaus formato ir tipo nurodymas

1
Įdėkite popierių į popieriaus stalčių. Pagrindinis popieriaus dėjimo būdas
Jeigu <Patvirtinti įdedant popierių į popieriaus stalčių> nustatyta <Įjungt.>, į aparatą įdėjus popieriaus stalčių rodomas ekranas <Popieriaus parametrai>. <Patvirtinti įdedant popierių į popieriaus stalčių>
Jei <Patvirtinti įdedant popierių į popieriaus stalčių> nustatyta <Išjungt.>, paspauskite   <Nuostatos> <Popieriaus parametrai>  <Popieriaus parametrai>, kad būtų rodomas ekranas <Popieriaus parametrai>.
2
Patikrinkite, koks popieriaus formatas rodomas ekrane.
Popieriaus šaltiniai žymimi šiomis piktogramomis. Atkreipkite dėmesį, kad priklausomai nuo įdiegtų parinkčių popieriaus šaltiniai gali būti nurodomi skirtingai.
: 1 popieriaus stalčius
: 2 popieriaus stalčius
Jeigu rodomas popieriaus dydis skiriasi nuo įdėto popieriaus dydžio, popierius gali būti įdėtas netinkamai. Įdėkite popierių iš naujo.
3
Jeigu rodomas popieriaus dydis / tipas skiriasi nuo įdėto popieriaus dydžio /tipo, <Nustatyti>.
4
Pasirinkite popieriaus formatą ir paspauskite <Toliau>.
5
Pasirinkite popieriaus tipą ir paspauskite <Gerai>.
Jei nerodomas įdėto popieriaus tipas, paspauskite <Detalūs param.> ir pasirinkite jį iš sąrašo.
Jei išsamiame parametrų sąraše nėra įdėto popieriaus tipo, galite jį įregistruoti popieriaus tipų sąraše. Popieriaus tipo valdymo parametrai
6
Paspauskite <Gerai>.
6W24-029